ASCO 2023:

Stor oppmerksomhet rundt presentasjon fra OUS-kirurg Knut Jørgen Labori på ASCO om kreft i bukspyttkjertelen

Overlege og kreftkirurg Knut Jørgen Labori presenterte fredag sitt Late Breaking Abstract på ASCO om bruken av kortvarig, neoadjuvant bruk av kjemoterapi-kombinasjonen Folfirinox i pasienter med resektabel pankreaskreft. Reaksjonene var mildt sagt polariserende.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): Labori er førsteforfatter på en multisenter, randomisert fase 2-studie, NORPACT-1, som har blitt gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland, på pasienter med kreft i bukspyttkjertelhodet. Pasientene har såkalt resektabel sykdom, som vil si at de i utgangspunktet opereres direkte uten forbehandling. Etter operasjon skal pasientene få cellegift i fem måneder.

– Det diskuteres om det ikke er fornuftig, og om det ikke gir bedre overlevelse, å gi cellegift før operasjonen, slik man gjør for andre kreftformer innen gastrointestinaltraktus (mage-tarmkanal/fordøyelseskanal red.anm.).

– Cellegift viktig del av behandlingen

Studien, som inkluderte 140 pasienter fra de fire nordiske landene, ble randomisert. Én gruppe med pasienter gjennomgikk to måneder med cellegiftbehandling med Folfirinox. Den andre gruppen av pasienter ble operert direkte, og fikk cellegift etter operasjon.

– Det er viktig å si at cellegift er en veldig viktig del av behandlingen ved bukspyttkjertelkreft, og det viser seg at hvis man opererer pasienter direkte uten å gi dem cellegift på forhånd, så er det 60-70 prosent som klarer å gjennomføre cellegift-behandling etter operasjon.

Negativ studie

Studien konkluderte med at Folfirinox ikke forbedret totaloverlevelse (OS), sammenlignet med direkte kirurgi, i resektabel pankreashodekreft. Forfatterne skriver i sitt abstract at resultatene ikke støtter opp under neoadjuvant kjemoterapi som standardbehandling for disse pasientene.

I diskusjonsdelen etter foredraget var det stor oppmerksomhet rundt studien, og det kom også flere spørsmål fra salen som blant annet kritiserte studien.

Se intervjuet med Labori øverst i saken for å høre hans kommentarer til den polariserende oppmerksomheten studien fikk.

Powered by Labrador CMS