KREVER SAMARBEID: – Novartis må gå ned litt i pris, og Beslutningsforum må prøve å strekke seg litt lenger. Vi har ventet på denne avgjørelsen i flere år nå, sier styreleder Daniel Ask i Prostatakreftforeningen.

Prostatakreft: Pasientene ber Beslutningsforum og Novartis bli enige om pris på medisin

Mandag skal Beslutningsforum vurdere om 400-500 norske prostatakreft-pasienter skal få det radiofarmasøytiske kreftlegemidlet Pluvicto (lutetium-177). – Man må komme til enighet, krever styreleder Daniel Ask i Prostatakreftforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Førstkommende mandag holder Beslutningsforum sitt første møte i 2024. En av beslutningene det er knyttet stor forventning til dreier seg om det radiofarmasøytiske legemidlet Pluvicto fra Novartis.

Beslutningsforum skal vurdere om behandlingen skal innføres for pasienter med såkalt metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Potensielt 400-500 pasienter vil årlig være aktuelle for denne behandlingen, som gis opptil seks ganger per år per pasient.

Kostbar behandling 

I følge Direktoratet for medisinske produkter sin nettside legemiddelsok.no har Pluvicto en listepris (maks AUP før rabatt på 236 248 kroner per hetteglass. Seks behandlinger vil da koste cirka 1,4 millioner kroner per pasient, og dersom 500 pasienter behandles, vil dette gi staten en årlig kostnad på 708 millioner kroner. Dette er dog urabattert pris. 

Men selskapet er klare på at det kan se mørkt ut for et Pluvicto-ja i mandagens Beslutningsforum-møte.

– Pluvicto er ikke kun en pille, men representerer en helt ny måte å behandle pasienter. Vi er i dialog med norske myndigheter om denne behandlingen, men vi opplever at vi nå står langt fra hverandre, skriver Gry Stine Kopperud, Nordic Value & Access Head i Novartis, i en e-post til HealthTalk. 

Maner til enighet

Daniel Ask, styreleder i Prostatakreftforeningen (PROFO), mener det er synd at pris skal avgjøre en så viktig sak.

– Det er forferdelig kjedelig. Man må jo komme til en enighet: Novartis må gå ned litt i pris, og Beslutningsforum må prøve å strekke seg litt lenger. Vi har ventet på denne avgjørelsen i flere år nå, sier Ask.

– Stort behov

Styrelederen i PROFO satt i komiteen til Folkehelseinstituttet (FHI) da denne saken kom opp første gang i 2017-2018. Den gangen var det ifølge Ask altfor tidlig, altfor dyrt og det var for få pasienter som var aktuelle for behandlingen. Sistnevnte har i dag endret seg. 

– Når saken da ble tatt opp igjen høsten 2022, som nå er halvannet år siden, så forventer man jo at dette skal bli et tilgjengelig tilbud for svært mange pasienter. Det er et stort behov for denne behandlingen, sier Ask. 

Han mener behandlingen er svært effektiv. 

– For svært mange gir den ikke bare den bekreftede forlengelsen av livet på fem måneder, som studier har vist, men mange har faktisk fått flere år ekstra med mye bedre livskvalitet. 

Markedsføringstillatelsen til Pluvicto bygger på fase 3-studien VISION. Behandling med Pluvicto forlenget totaloverlevelse (OS) med fire måneder sammenliknet med standard behandling alene. Medianoverlevelsen til pasientene som ble behandlet med Pluvicto var 15,3 måneder mens tilsvarende tall for placebogruppen var 11,3 måneder. Behandlingen forlenget også progresjonsfri overlevelse (rPFS) med fem måneder (median 8,7 måneder versus median 3,4 måneder). Pasientene oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon. 

Vil ha endring i prisforhandlinger

– Det kommer stadig flere dyre og effektive kreftmedisiner. Hva må gjøres for å sikre at flere får disse medisinene?

– Jeg tror man må gå inn i bredere forhandlinger, og forhandle om pris på en helt annen måte enn i dag. Mange nordmenn drar til Finland, da jeg har forstått at prisen der er mye lavere, faktisk under én million kroner for seks behandlinger. 

Ask peker også på at man burde vurdere flere EU-forhandlinger som omfatter flere land.

– Om de gikk sammen om forhandling med legemiddelfirmaene tror jeg man ville kunne oppnå en helt annen pris.

Ask mener det er utrolig synd om Pluvicto ikke får ja i mandagens møte.

– Det er en veldig god medisin for veldig mange pasienter. Jeg har selv sett røntgen/MR-bilder før og etter behandling med Pluvicto, og det er som natt og dag. Det er utrolig hvordan kreftmetastasene blir borte med slik behandling. Man blir ikke kreftfri, men man får et helt annet liv, sier styrelederen, og legger til:

– Det er en gåte at man tar opp saken noen år etter at man egentlig la den død, da det var lite dokumentasjon om nytte, og at man ikke skal klare å bli enig om pris. Det er ordentlig synd, sier Ask.

Powered by Labrador CMS