Omtrent 10-15 prosent av mCRPC-pasienter har BRCA ½-genmutasjoner. Disse genmutasjonene økt fare fare for mer aggressiv sykdom, dårligere utfall og kortere overlevelsestid.

Prostatakreft: Janssen fikk EU-godkjent kombinasjonstablett

Den orale kreftbehandlingen Akeega, som består av niraparib og Abiraterone Acetate, er godkjent i EU som behandling av pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft med BRCA 1/2- mutasjon.

Publisert Sist oppdatert

Behandlingen er en såkalt «dual action tablet» (DAT), og gis sammen med immundempende prednison eller kortikosteroidet prednisolon.

Godkjenningen av Akeega baserer seg på resultater fra fase 3-studien Magnitude. Dette er en prospektivt designet presisjonsmedisin-studie, som ifølge Janssen inkluderer den største kohorten per dags dato av BRCA ½- positive pasienter med ubehandlet, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).I studien forbedret legemiddelkombinasjonen pluss prednison eller prednisolon signifikant radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS), sammenlignet med standardbehandling.

Omtrent 10-15 prosent av mCRPC-pasienter har BRCA ½-genmutasjoner. Disse genmutasjonene økt fare fare for mer aggressiv sykdom, dårligere utfall og kortere overlevelsestid.

Professor Gerhardt Attard, onkolog ved University College London, sier i en kommentar fra Janssen at metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft fortsatt er en dødelig sykdom, med høyt udekket behov med tanke på behandlingsalternativer, spesielt for pasienter med BCRA ½-genmutasjon.

– Vi har sett at for disse pasientene klarte kombinasjonen av niraparib og abiraterone acetat å signifikant redusere risikoen for sykdomsprogresjon eller død, sammenlignet med standardbehandling. Dual action-tabletten er et lovende førstelinje- og målrettet behandlingsvalg for menn med mCRPC og BRCA ½-mutasjon, sier han.

Powered by Labrador CMS