Ny podcast: Regjeringen omorganiserer helseforvaltningen og Norge er sen til å innføre legemidler

Legemiddelverket skifter navn til Direktoratet for medisinske produkter og regjeringen legger ned Direktoratet for e-helse

Publisert

Redaktør i HealthTalk, Hans Anderssen, og journalist Lars Brock Nilsen tar i denne episoden av HealthTalk-podcasten for seg de omfattende omorganiseringene i helseforvaltningen som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett.

Statens legemiddelverk skal styrkes og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter.

Etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp.

I tillegg vil regjeringen legge ned Direktoratet for e-helse som slås sammen med Helsedirektoratet.

Også i Folkehelseinstituttet skjer det endringer. Vi snakker også om den ferske Wait Rapporten som slår fast at Norge godkjenner færre legemidler og bruker lengre tid på å gi refusjon. Norge ligger på 17. plass i Europa målt i tilgang på legemidler.

Vi snakker også om den ferske Wait Rapporten som slår fast at Norge godkjenner færre legemidler og bruker lengre tid på å gi refusjon. Norge ligger på 17. plass i Europa målt i tilgang på legemidler.

Powered by Labrador CMS