Kapitalsituasjonen gir oss ikke søvnløse netter, sier Anne Worsøe, sjef for investorkontakt i Ultimovacs.

Ultimovacs sikre på finanser til tross for forsinkelser i kreftstudie

Det norske biotekselskapet Ultimovacs venter på data fra tre fullrekrutterte lovende studier med sin kreftvaksine UV1. I den viktigste studien tar det imidlertid lengre tid enn forventet før pasientene blir sykere eller dør.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Ultimovacs, et norsk biotekselskap, har en solid finansiell situasjon med 340 millioner kroner i reserve. Selskapet venter på data fra tre fase II-studier på sin kreftvaksine UV1.

  • Hovedstudien, INITIUM, som fokuserer på føflekkreft, har blitt forsinket. Forsinkelsen skyldes paradoksalt nok at pasientene ikke blir sykere eller dør så raskt som forventet, noe som fører til at dataavlesing er utsatt til første halvdel av 2024.

  • Selskapet har tidligere opplevd en børsmelding som førte til at aksjen falt 40%. Dette var etter at NIPU-studien ikke nådde sitt effektmål på brysthinnekreft, selv om en tilleggsanalyse viste lovende tegn.

  • Store eiere i selskapet inkluderer Bjørn Rune Gjelsten, Canica, og Radforsk Investeringsstiftelse, blant andre. Markedet og ledelsen venter spent på offisiell presentasjon av data, først ut er NIPU-studien som vil bli presentert i slutten av oktober.

  • Dersom studiene viser positive resultater, vil selskapet søke ytterligere kapital for å forberede fase 3-studier. Ultimovacs ser positivt på sin økonomiske situasjon og har tro på at de vil finne løsninger for eventuelle utfordringer med dataavlesning.

- Vi har en bekvem finansiell situasjon. Vi har 340 millioner kroner på bok og forventer at dette tar selskapet vel gjennom avlesningen av de tre første fase II-studiene, sier Anne Worsøe, sjef for investorkontakt i Ultimovacs.

– Når vi beslutter å skaffe mer kapital, vil formålet være å forberede en eller flere fase 3-studier. Ideelt sett vil innhentingen av ny kapital baseres på positive resultater fra fase 2-studiene i et mer gunstig kapitalmarked, sier hun.

Skjebnetid

I løpet av det neste året vil Ultimovacs presentere fase 2-data fra ikke færre enn tre randomiserte pasientstudier med sin kreftvaksine UV1.

– Det kommende året vil være banebrytende, sa administrerende direktør Carlos de Sousa, da han for kort tid siden presenterte resultatet for andre kvartal 2023.

Disse studiene er:

  • NIPU-studien som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 i kombinasjon med immunterapiene Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) i pasienter med mesoteliom. Mesoteliom er også kalt brysthinnekreft. Data blir presentert på en medisinsk konferanse høsten 2023.

  • INITIUM-studien som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 i kombinasjon med Opdivo og Yervoy på nydiagnostiserte pasienter med føflekkreft med spredning. Selskapet forventer å presentere data en gang i første halvdel av 2024.

  • FOCUS-studien som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda (pembrolizumab) på pasienter med hode- og halskreft med spredning. Data vil trolig bli presentert i andre halvdel 2024.

Randomiserte studier betyr at det er tilfeldig om deltakerne mottar enten UV1-vaksinen og immunterapibehandling eller bare immunterapi alene. Den tilfeldige tildelingen gjør det mer sannsynlig at eventuelle forskjeller i utfallene skyldes kreftvaksinen, og ikke andre faktorer.

FORSINKET: Administrerenden direktør Carlos de Sousa i Ultimovacs varsler at INTIUM-studien nok en gang er forsinket.

Så langt har biotekselskapet strengt tatt kun presentert data fra fase 1-studier. Markedet har vurdert dem som lovende. Men risikoen i biotekmarkedet er høy og behovet for finansiering stort, og biotekinvestorer er for tiden ekstra nervøse og risikoaverse. Det fikk Ultimovacs smertelig erfare da selskapet kvelden 7. juni børsmeldte at NIPU-studien ikke nådde effektmålet knyttet til progresjonsfri overlevelse. Investorene svarte med å sende Ultimovacs-aksjen ned 40 prosent i åpningsminuttene, selv om aksjen korrigerte seg litt opp utover formiddagen.

En tilleggsanalyse foretatt ved sykehusene der pasientene fikk behandling, viste en statistisk signifikant positiv effekt av UV1-vaksinen. Dataene viste også en lovende positiv trend til forbedring i totaloverlevelse i UV1-gruppen.

Så langt har ingen offisielle data kommet fra NIPU-studien. De får vi trolig under den store europeiske kreftkongressen ESMO i slutten av oktober. Etter det HealthTalk kjenner til vil NIPU-studien potensielt presenteres som et såkalt late breaking abstract på denne kongressen. Dersom dataene er sterke, vil studiens hovedutprøver, OUS-overlege og UiO-professor Åslaug Helland, trolig presentere resultatene i et møte på kongressen.

Ledelsen i Ultimovacs, de største eierne og aksjemarkedet vil følge denne presentasjonen med argusøyne. Det store spørsmålet er om eventuelle positive data vil klare å snu børskursen oppover.

Den desidert største aksjonæren i Ultimovacs er Bjørn Rune Gjelsten. Gjennom Gjelsten Holding AS sitter han på 18,9 prosent av aksjene i selskapet. Men også Canica - som er Stein Erik Hagens familieeide investeringsselskap - er godt lastet med Ultimovacs-aksjer. Jonas Einarsson fra Radforsk er styreleder i Ultimovacs og Radforsk Investeringsstiftelse sitter på over 4 prosent av aksjene. Også Folketrygdfondet og Inven2 sitter på tunge eierposisjoner.

Jens Bjørheim er medisinsk sjef i Ultimovacs

– Dette er en svært viktig studie for oss, for det vil bli den første som kan vise om telomerase er et relevant mål for en kreftvaksine og UV1 et effektivt legemiddel, sa Carlos de Sousa under kvartalspresentasjonen.

Mye står på spill

NIPU-studien er viktig. Men det ligger mye større oppside og nedside i INITIUM-studien - som retter seg mot føflekkreft med spredning. Men her kan selskapet komme i tidsnød - paradoksalt nok fordi pasientene som deltar i studien ikke blir sykere eller dør. Studieprotokollen fastsetter nemlig at forskerne ikke får avlese resultatene før 70 av de 156 pasientene som deltar i studien enten har opplevd forverring av kreften eller er døde. Og det kan ifølge selskapets medisinske sjef Jens Bjørheim ta tid.

– Vi er på utflatingfasen/platåfasen i Kaplan Meier-diagrammet hvor få pasienter blir sykere eller dør. Vi er derfor sikre på at vi ikke når 70 endepunkter i løpet av dette året, fortalte Bjørheim under kvartalspresentasjon og la til:

– Det gjør at vi ikke lenger forventer en avlesning av data i dette halvåret, men forventer at denne vil finne sted i løpet av første halvdel 2024.

De to immunterapiene Opdivo og Yervoy som gis sammen med UV1 er utviklet av legemiddelgiganten Bristol Myers Squibb. Studien som ledet frem til godkjenningen av denne behandlingen - CheckMate 067 - viser at disse immunterapiene gitt alene er svært effektive. Etter 7,5 års oppfølging forblir 33 prosent uten sykdomsprogresjon (progresjonsfri overlevelse) og 44 prosent av pasientene er fremdeles i live etter behandling med Opdivo og Yervoy. Median progresjonsfri overlevelse etter 6,5 år er på 34 prosent, mens median overlevelse er på imponerende 72,1 måneder.

Kaplan-Meier-diagrammene nedenfor viser pasientutviklingen i CheckMate 067 over 7,5 år. De avslører et tydelig platå hvor den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) og totaloverlevelsen (OS) viser minimal variasjon fra måned til måned. Den øverste kurven skildrer pasienter som mottok kombinasjonsbehandling med Opdivo og Yervoy, mens de påfølgende kurvene representerer pasienter behandlet med monoterapi av enten Opdivo eller Yervoy.

Data for totaloverlevelsen for pasienter i CheckMate 067

Til tross for dette, indikerer Kaplan-Meier-diagrammene at 50% av pasientene enten har opplevd progresjon eller død innen 18-20 måneder. Den første pasienten i INITIUM-studien ble behandlet i juni 2020, altså for tre år siden, og den siste i juli 2022. Det viser at det kliniske utfallet til pasientene i INITIUM-studien avviker fra tidligere studier i samme pasientpopulasjon hvor pasienter har fått samme behandling. En mulig årsak kan være at UV1-vaksinen tilfører klinisk effekt som fører til at færre pasienter opplever forverring eller dør. Dette vet man først ved avlesing av resultatene siden dataene er blindet for Ultimovacs mens studien pågår.

– Vi er oppmuntret over at sykdomsprogresjonen i INITIUM-studien er tregere enn forventet sammenlignet med historiske data (CheckMate 067 red.anm). Dette er positivt for pasientene, selv om hverken vi eller forskerne kan fastslå om UV1-relatert effektivitet er den bakenforliggende årsaken til denne forlengede tiden. Vi ser frem til å lære i hvilken grad UV1 kan ha bidratt til det kliniske utfallet for pasientene, eller om det skyldes de to immunterapiene, sa Carlos de Sousa under kvartalspresentasjonen.

Data for progresjonsfri overlevelse for pasienter i CheckMate 067

Data fra CheckMate067 viser at det kan ta lang tid før INITIUM-studien oppnår 70 endepunkter og dermed kan avleses og offentliggjøres. Det har også Ultimovacs innsett:

– Vi diskuterer nå med internasjonale fagmiljøer alternative metoder for dataavlesning. For å gjøre dette trenger vi godkjennelse fra regulatoriske myndigheter, sier Worsøe. Hva disse alternative avlesningene konkret innebærer ønsker hun ikke å gå i detalj på.

– Hva skjer dersom dere ikke kan avlese dataene i første halvdel av 2024?

– Vårt mål er å få UV1 til markedet så raskt som mulig for å hjelpe kreftpasienter. Vi har tro på å finne en løsning som kan gi oss resultater fra INITIUM-studien innen rimelig tid, dersom 70 endepunkter lar vente på seg. Vi er trygge på vår nåværende økonomiske situasjon. Vi er nøkterne med pengebruken og har solide støttende aksjonærer som har stått ved vår side gjennom hele reisen. Kapitalsituasjonen gir oss ikke søvnløse netter, sier Worsøe.

Powered by Labrador CMS