PODCAST:

Nord-Europa-sjefen i Roche: – Dypt bekymret over EUs reformforslag

– Helseinnovasjon har vært en suksesshistorie i Europa. Men nå står vi ved et veiskille. Europa har nå en unik mulighet til å bedre pasientenes tilgang til legemidler, sier Ehab Youssef, Nord-Europa-sjef i Roche.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk fikk i forrige uke med Youssef i vår podcast i forbindelse med hans besøk til Roche Norge på Brynseng i Oslo.

Spesielt aktuelt var det å spørre Nord-Europa-sjefen om hans tanker om at EU-kommisjonen nylig la frem utkastet til en omfattende revisjon av lovene som styrer legemiddelindustrien i EU. Det er særlig forslaget om å kutte ned patenttiden fra 10 til åtte år som nå provoserer legemiddelindustrien.

– Jeg er dypt bekymret. Å straffe selskapene er ikke veien å gå, sier Youssef i podcasten.

Reformen søker å balansere interessene til de pasienter og legemiddelindustrien så vel som europeiske og nasjonale myndigheter. Endringer er ment å sikre at alle europeere får bedre tilgang til nye medisiner, og sette en stopper for de store forskjellene i tilgjengelighet og kostnader mellom medlemslandene.

–Vi er fullt og helt på linje med det som EU prøver å oppnå, men de foreslåtte reformene kan tvinge selskaper til å investere ressursene sine andre steder, mener Nord-Europa-sjefen

Han forteller at reduksjonen av den standard eksklusivitetsperioden til legemidler er i konflikt med et av reformens hovedmål om å gi et attraktivt og innovasjonsfremmende miljø for forskning, utvikling og produksjon av legemidler.

Sveits er et slående eksempel på et lite land som er svært attraktivt overfor næringsliv og innovativ industri. To av verdens største legemiddelselskaper - Roche og Novartis - er hjemmehørende i fjellandet.

– Det dreier seg om prioriteringer og hvordan man forholder seg til innovasjon. Man ser ikke på nyskapning som en kostnad, men som en del av en løsning. Jo mer et land verdsetter innovasjon, jo mer tiltrekker man seg nyskapende industri. Man må ikke glemme at dette er en internasjonal industri som står fritt til å velge hvor den investerer, sier han.

Det vil imidlertid være måter å forlenge eksklusivitetsperioden for legemidler til maksimalt 12 år. Slik ekstra beskyttelsesperiode kan oppnås hvis selskaper lanserer legemidlet i alle EU-medlemsstater (+2 år), hvis produktet dekker et udekket medisinsk behov (+1/2 år), hvis det gjennomføres sammenlignende kliniske studier (+1 /2 år) eller hvis produktet kan behandle flere sykdommer (+1 år). Legemidler for sjeldne sykdommer kan også få en noe lengre beskyttelsesperiode.

I videopodcasten snakker Youssef også om utfordringen som alle vestlige land har når det gjelder å gi tilgang til nye banebrytende legemidler som gir enorme løfter til mennesker med dødelige og invalidiserende sykdommer. Men som HealthTalks redaktør påpeker - til svært høye priser. Disse kostnadene ligger an til å mangedobles i løpet av de neste årene ettersom flere slike behandlinger blir tilgjengelige for større grupper av pasienter.

Lovforslagene har blitt forelagt Europaparlamentet og rådet for diskusjon. Tidspunktet for endelig vedtak av forslagene er ikke klart. Dette gir betydelig tid og rom for lobbyvirksomhet, kanskje særlig for legemiddelindustrien som trolig har et sterkt ønske om endringer.

Powered by Labrador CMS