ECTRIMS 2023: 

Microglia in pathogenesis of multiple sclerosis / illustrasjon av multippel sklerose (MS)

MS og Ocrevus: Sprøyte under huden er ikke dårligere enn intravenøs infusjon

Resultater fra fase 3-studien OCARINA II viser at såkalt subkutan injeksjon med MS-legemidlet Ocrevus (ocrelizumab) ikke ga dårligere resultater enn intravenøs infusjon.

Publisert Sist oppdatert

ECTRIMS: Dataene ble presentert som poster på en Late Breaking Abstract-sesjon på den samlede europeiske og amerikanske MS-kongressen ECTRIMS-ACTRIMS i Milano onsdag. 

Ocrevus er en medisin fra legemiddelselskapet Roche som brukes som behandling av sykdommen multippel sklerose (MS), og brukes av pasienter med relapserende (tilbakefall) og primærprogressiv (langsomt og gradvis økende plager). 

Medisinen er per i dag kun godkjent som intravenøs infusjon som gis hver sjette måned på sykehus. Selskapet utvikler en subkutan (under huden) injeksjon.

Den randomiserte, åpne fase 3-studien OCARINA II ble designet for å kunne demonstrere at subkutan Ocrevus ikke gir dårligere resultater enn samme medisin gitt som intravenøs refusjon.

I studien ble pasienter mellom 18-65 år med relapserende MS (RMS) og primærprogressiv MS (PPMS) randomisert til å enten få subkutan Ocrevus (920 mg) eller Ocrevus som intravenøs infusjon (600 mg) som første dose. Fra uke 24 fikk alle pasientene som fikk subkutan Ocrevus 920 mg hver 24 uke opp til uke 96. 236 pasienter på tvers av 41 studiesteder deltok i studien. 118 fikk subkutan Ocrevus, 118 fikk intravenøs Ocrevus. 

Resultatene fra studien viser at subkutan Ocrevus ikke var underlegen intravenøs Ocrevus. Dette baserte seg på målinger av Ocrevus-nivåer i blodet til studiedeltakerne over 12 uker. Ifølge en pressemelding fra Roche var subkutan Ocrevus-injeksjon sammenlignbar med intravenøs refusjon når det kom til å tilby hurtig og vedlikeholdt tømming av B-celler og nærmere komplett suppressjon av MRI-lesjonaktivitet i hjernen over 24 uker. 

Forskerne bak studien konkluderer denne nye administrasjonsmåten «har potensial til å levere de kliniske fordelene til ocrelizumab, samtidig som det vil gi behandlingsfleksibilitet og et ytterligere behandlingsvalg». 

Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche, sier i en uttalelse fra selskapet at de er glade for å se at subkutan injeksjon med Ocrevus, som tar ti minutter å få satt, undertrykket hjernelesjoner like effektiv som intravenøs infusjon.

– Det å ha denne ytterligere behandlingsmuligheten kan forbedre behandlingsopplevelsen for både pasienter og leger, og vi håper dosering to ganger i året vil gi samme høye etterlevelse og fortsatt bruk, sier han.

Powered by Labrador CMS