STERKE BESKYLDNINGER: «Desinformasjon om vaksiner, som har ledet til at individer har sagt nei til vaksinasjon, har med stor sannsynlighet ledet til mange flere dødsfall enn bivirkningene fra vaksinene har» skriver globale legemiddelmyndigheter i en felles uttalelse.

Globale myndigheter: Covid-19-vaksinene er trygge å bruke

Legemiddelmyndigheter fra hele verden sier i en felles uttalelse at de godkjente covid-19-vaksinene er effektive og trygge. Samtidig tror de desinformasjon i sosiale medier kan ha ført til unødvendig mange dødsfall.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kommer fra International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), som er den globale paraplyorganisasjonen for nasjonale legemiddelmyndigheter fra hele verden.

Trygg for alle grupper

I uttalelsen, som også støttes av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), pekes det på at det er innhentet bevis fra mer enn 13 milliarder doser med covid-19-vaksiner som har blitt administrert globalt. Funnene viser ifølge uttalelsen at vaksinene har en veldig god sikkerhetsprofil i alle aldersgrupper. Dette inkluderer barn, personer med underliggende medisinske tilstander, immunkompromitterte personer og gravide.

«Fordelene til de godkjente vaksinene veier i stor grad opp for de mulige risikoene», skriver de.

Myndighetene peker i tillegg på at vaksinene har reddet millioner av liv globalt ved å signfiikant redusere risikoen for alvorlig sykdom, sykehusinnleggelsen og dødsfall som følge av infeksjon av SARS-Cov-2-viruset, som forårsaker covid-19.

Desinformasjon på sosiale medier

I tillegg peker uttalelsen på følgende viktige punkter:

  • Den største andelen av bivirkninger er milde og midlertidige. Imidlertid har systemer for sikkerhetsovervåkning funnet noen sjeldne, men alvorlige bivirkninger, som skjer hos færre enn 1 av 10 000 personer. Det pekes på at medisinske myndigheter globalt har fått på plass tiltak for å redusere risikoen for å ta skade av disse bivirkningene.
  • Myndigheter i alle land har kontinuerlig innhentet informasjon om medisinske hendelser i etterkant av covid-19-vaksineringer, og evaluert disse. Evalueringene viser at de medisinske hendelsene i de fleste tilfellene ikke ble forårsaket av vaksinene.

  • Uttalelsen peker også på at falsk og misledende informasjon på sosiale medier om sikkerheten til covid-19-vaksinene ofte overdriver frekvensen og alvorligheten til bivirkningene. De mener også at man gjennom desinformasjon også skylder på vaksinering på feil grunnlag for medisinske hendelser. «Desinformasjon om vaksiner, som har ledet til at individer har sagt nei til vaksinasjon, har med stor sannsynlighet ledet til mange flere dødsfall enn bivirkningene fra vaksinene har», skriver ICMRA.

  • I tillegg tyder nye data på at det er mindre sannsynlig at personer som er vaksinerte utvikler såkalt «long covid»

Powered by Labrador CMS