Modernas aksje har falt med over 60% i løpet av det siste året. Selskapets fremtid ligger ikke lenger i Covid

Aksjefall for Moderna

Modernas aksjekurs er i et vedvarende fall, hovedsakelig på grunn av minkende salg av Covid-19-vaksiner.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har også utsatt sin influensavaksine fra 2024 til 2025, ifølge selskapets rapport for tredje kvartal. Analytikere hadde opprinnelig anslått salg på mer enn 100 millioner dollar for  hver av Modernas ennå ikke godkjente RSV- og influensavaksiner neste år, forteller Reuters. Men så er altså ikke lenger tilfelle. 

Modernas aksje har falt med over 60% i løpet av det siste året.

Hvis salget fortsetter å synke, vurderer selskapet å lisensiere ut noen av sine kliniske programmer: 

– Om vi må, vil vi selvfølgelig være åpne for partnerskap for noen av de programmene, sa administrerende direktør Stéphane Bancel under presentasjonen av kvartalsrapporten. 

Kreft 

Selskapets fremtid ligger ikke lenger i Covid. I stedet vil det fokusere mer på kombinasjonsvaksiner og kreft. 

I sommer startet Moderna i samarbeid med Merck en senfasestudie for å evaluere deres eksperimentelle mRNA-baserte kreftvaksine i kombinasjon med immunterapien Keytruda som en tilleggsbehandling hos pasienter med kirurgisk fjernet høyrisiko (stadium IIB-IV) melanom. Studien vil rekruttere omkring 1089 pasienter fra over 25 land. Hovedendepunktet med studien er tilbakefallsfri overlevelse (RFS), og sekundære endepunkter inkluderer overlevelse uten fjernmetastaser (DMFS), totaloverlevelse (OS), og sikkerhet.

Melanom eller føflekkreft, som sykdommen også kalles, er den mest alvorlige hudkreftsykdommen. I 2022 fikk 2911 mennesker melanom i Norge; 1462 menn og 1449 kvinner. Dette er en økning på 468 tilfeller fra 2021. Tidligere resultater presentert under American Society of Clinical Oncology (ASCO) viste at mRNA-vaksinen reduserte risikoen for død eller tilbakefall av melanom med 44% sammenlignet med Keytruda alene hos pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Samarbeidet mellom Merck og Moderna representerer et innovativt steg mot å kombinere kraftige immunterapier med mRNA-vaksineteknologi for å angripe kreft mer effektivt.

Powered by Labrador CMS