Kronisk nyresykdom:

SVARER PÅ KRITIKK: Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin svarer på kritikken fra nyrelege Trond Geir Jenssen med at fastlegene må følge med på en rekke sykdommer og tilstander. Samtidig sier hun det er økt fokus på å oppdage kronisk nyresykdom tidligere.

Fastlege-sjef om nyre-kritikken: – Synspunktene til en spesialist

Allmennmedisin-leder Marte Kvittum Tangen tror det er økt bevissthet og bedring i legenes arbeid med å tidligere oppdage kronisk nyresykdom. – Men vi er samtidig opptatt av å unngå overdiagnostisering og overbehandling, sier hun som svar på kritikk fra nyrelege.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken skrev HealthTalk om en ny internasjonal studie som viser at svært mange lever med udiagnostisert moderat kronisk nyresykdom. Nyrelege Trond Geir Jenssen uttalte til avisen at han tror tallene er representerbare for den norske populasjonen.

Jenssen peker blant annet på at fastlegene må øke oppmerksomheten rundt kronisk nyresykdom, og at de må bli bedre på å bruke riktige verktøy i sin praksis for å tidlig oppdage potensiell nyresykdom.

Økt fokus - men vil ikke overdiagnostisere

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier til HealthTalk at det viktigste er å oppdage pasientene med alvorlig nyresvikt.

– Det er ulike grader av kronisk nyresvikt, og vi ønsker også å oppdage pasienter tidligere innen allmennmedisinen. Men dette er jo også et screeningspørsmål. Vi ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt diagnostikk av kronisk nyresvikt, sier hun.

Samtidig er hun klar på at allmennlegene samtidig er opptatt av å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

– Vi må finne de pasientene der det er viktigst å ta disse prøvene. Den viktigste prøven, som måler proteiner i urinen, er en prøve som ganske mange legekontor kan analysere på kontoret. Det er altså ikke en vanlig urinstix, men en kvantifisering av mengden protein i urin. Ikke alle legekontor kan gjøre denne analysen, og må da sende denne videre til analyse et annet sted, noe som er mer ressurskrevende og tungvint, mener Kvittum Tangen.

Vil ha bedre oversikt

– Finnes det oversikt over hvor mange legekontor som kan gjøre denne prosessen selv?

– Vi har en egen takst for dette, og vil kunne hente ut hvor mange ganger taksten har blitt brukt. Jeg har ikke analysert de tallene nå, men det vil være nyttig å få en oversikt, og jeg tror den vil vise at vi tar flere slike målinger nå enn for bare ett år siden. Generelt har vi behov for flere undersøkelser og studier med utgangspunkt i vår allmennmedisinske populasjon, svarer NFA-lederen.

– Trond Geir Jenssen kom nylig med en pekefinger mot allmennlegene, og ber dem både øke oppmerksomheten rundt nyresykdom og bruke riktige verktøy for å finne pasienten tidlig. Hva tenker du om de uttalelsene?

– Jeg tenker at det er synspunktene til en spesialist. Vi har veldig mange sykdommer og tilstander som fastlegen skal ha oppmerksomhet på. Det viktigste er å se dette fra pasientens perspektiv: Hva er det viktigste å ta tak i nå? Noen ganger er det andre ting som medfører større risiko, og som det er enda viktigere å forebygge. Noen med én kronisk sykdom har ofte en eller flere andre sykdommer også, sier foreningslederen.

– Godt samarbeid på tvers

Hun mener også at arbeidet med veilederen for kronisk nyresykdom, som var et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin og Norsk nyremedisinsk forening, viser at de er opptatt av å spre denne kunnskapen videre til allmennlegene.

– Jeg tror det er økt bevissthet rundt dette, og at vi ser bedring. Dette har vært et viktig samarbeid, der vi har klart å se saken fra to ulike perspektiv. Det er veldig viktig at vi har godt samarbeid på tvers, sier Kvittum Tangen.

Powered by Labrador CMS