Hyqvia har fått markedsføringstillatelse som vedlikeholdsbehandling for pasienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)

Takedas Hyqvia med EU-godkjenning for den sjeldne nevromuskulære lidelsen CIDP

Hyqvia kan nå tas i bruk som vedlikeholdsbehandling for pasienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)

Publisert Sist oppdatert

Det er klart etter at EU-kommisjonen har godkjent Hyqvia - et humant immunglobulin - som vedlikeholdsbehandling for pasienter i alle aldre med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) etter oppstart med intravenøs immunglobulin-behandling (IVIG).

Ifølge legehåndboka er CIDP en autoimmun sykdom i det perifere nervesystemet som skyldes  at kroppens immunsystem går til angrep på fettlaget (myelinet) rundt nervetrådene der nervene til armer og ben blir betente og fungerer dårligere enn normalt. Dette fører til varierende grader av muskelsvakhet, redusert hudfølelse og i noen tilfeller smerter. 

Hyqvia er et humant normalt immunglobulin som kan administreres opptil en gang i måneden. Behandlingen kan administreres av helsepersonell eller selvadministreres av pasienten hjemme etter passende opplæring. 

Legemidlet mottok sin første godkjenning i EU i 2013 for behandling av primær immunsvikt og ble senere godkjent i 2020 for behandling av sekundær immunsvikt. 

EU-godkjenningen for CIDP er basert på data fra fase 3-studien ADVANCE-CIDP som viste en statistisk signifikant forskjell i tilbakefallsrate til fordel for Hyqvia sammenlignet med placebo. Annika Alterius, medisinsk direktør i Takeda Sverige beskriver godkjenningen som et viktig skritt for å hjelpe pasienter med CIDP. – Takeda er dedikert til å tilby immunglobulinbehandlinger til mennesker med nevroimmunologiske lidelser. Det utvidede indikasjonsområdet for Hyquvia representerer en mulighet til å redusere behandlingsbyrden for pasientene og heve standarden for omsorgen, sier Alterius.

Immunglobuliner er standardbehandling i henhold til retningslinjer fra European Academy of Neurology og Peripheral Nerve Society på grunn av deres immunmodulerende og antiinflammatoriske effekter. 

Powered by Labrador CMS