– Enhetsprisene på legemidler, akkurat som enhetsprisene i alle offentlige anskaffelser, er definerte som forretningshemmeligheter, sier Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.
– Enhetsprisene på legemidler, akkurat som enhetsprisene i alle offentlige anskaffelser, er definerte som forretningshemmeligheter, sier Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.

Sykehusinnkjøp fastslår: Uaktuelt med åpne priser på patenterte medisiner

Administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp sier det er uaktuelt å offentliggjøre rabatterte priser på nye og patenterte medisiner. Men regelverket åpner i noen tilfeller for at relevante aktører kan se prisene i etterkant.

Publisert Sist oppdatert

RETTELSE 1.12.2023 kl 14.50:  HealthTalk skrev i en tidligere utgave av denne saken at Sykehusinnkjøp i utvalgte tilfeller kan «offentliggjøre» priser på legemidler i etterkant av visse anskaffelser/anbud. Sykehusinnkjøp  presiserer at prisene ikke vil bli offentliggjort for alle, men at de vil kunne bli åpne/synlige for relevante aktører.

HealthTalk har den siste tiden fokusert på legemiddelpriser og hvor mye penger vi bruker på legemidler i Norge. Statistikk fra Farmastat viser nemlig en enorm økning i hva staten Norge årlig bruker på legemidler, men tallene er ifølge Farmastat-sjef Christian Gillhuus-Moe oppblåste, ettersom de ikke tar hensyn til rabattene staten oppnår gjennom forhandlinger med legemiddelfirmaene. 

Rabattene er ikke inkludert i legemiddelstatistikken fordi det ville avslørt enhetsprisene på legemidlene. Enhetspriser, uansett produkt eller tjeneste, er å anse som forretningshemmeligheter i offentlige anskaffelser. 

Apotekforeningen foreslo nylig i HealthTalk at det bør diskuteres muligheter for at prisene på legemidler kan offentliggjøres ett til to år etter en anskaffelse, og muligens etter enda kortere tid i tilfeller der det forventes betydelig konkurranse. Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen foreslo også at Sykehusinnkjøp bør utrede hvordan andre bransjer håndterer hemmelige priser i offentlige anskaffelser. 

– Uaktuelt

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, sier i en kommentar til Healthtalk at Apotekforeningenss utspill er «gammelt nytt». Hun understreker at det i noen tilfeller finnes muligheter for at Sykehusinnkjøp kan gjøre priser åpne for relevante aktører. 

– Men det vil aldri bli aktuelt å vurdere åpne priser på nye legemidler som har patent og der det ikke eksisterer konkurranse. Enhetsprisene på disse, akkurat som enhetsprisene i alle offentlige anskaffelser, er definerte som forretningshemmeligheter. Disse skal ikke gjøres kjent i markedet. Dette gjelder alt: Konsulenttjenester, ambulanser, helikopter, blyanter, pålegg og drikke, klargjør Sykehusinnkjøp-sjefen. 

Når patentet har gått ut for en medisin, og original-medisinen får såkalt generisk konkurranse fra selskaper som kommer med kopimedisiner (generika), åpner mulighetene seg noe, ifølge Hayes. 

– I disse tilfellene er vi faktisk pliktige etter regelverket å gjøre vurderinger av hvorvidt enhetsprisene kan åpnes. Dette vil da ikke skje etter inngått avtale, men etter at avtaleperioden har utløpt.

Hun påpeker at også Farma Norge, interesseorganisasjonen for generiske og biotilsvarende legemiddelselskaper i Norge, også har vært på for økt åpenhet i dette segmentet.

– Nye generikaleverandører kjenner ikke markedssegmentene eller til hvilke prisnivåer de skal forholde seg til når de vil inn på markedet i Norge. Her er det ønskelig for å stimulere til konkurranse at vi må vurdere hvordan større åpenhet rundt priser skal praktiseres, sier Hayes. 

Brukes i liten grad

Men selv om Sykehusinnkjøp kan offentliggjøre prisene på generika, gjør etaten individuelle vurderinger for hvert anbud. Og til nå har avtalepris kun blitt offentliggjort én gang. 

– Allerede tilbake i 2018 gjennomførte vi en anskaffelse hvor det var krav om synliggjøring av avtalepriser etter 24 måneder. Det var i anskaffelsen av legemidler mot pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Med bakgrunn i dette kravet var det en leverandør som ikke leverte tilbud, ifølge Hayes.

– Hvorfor har dere ikke offentliggjort prisene oftere hvis dere har mulighet til det?

– Det vil ikke være snakk om en offentliggjøring av priser. Det skal gjøres individuelle vurderinger for hvert enkelt tilfelle hvor konkurranseforhold og markedet generelt vurderes: Hvor mange leverandører finnes, og hvor prissensitive er legemidlene? Det kommer ikke til å være en «carte blanche» når det gjelder åpne priser, da regelverket pålegger oss å gjøre individuelle vurderinger. 

– Vil det si at selskapene påvirker hvorvidt prisene skal offentliggjøres eller ikke?

– Nei, det er vi som til syvende og sist tar den avgjørelsen. Vi skriver også i konkurransedokumentene at det vil bli gjort en vurdering etter noe tid om hvordan prisene vil bli gjort «synlige» eller åpne. 

Mener ting er på stell

Hayes peker på at en gjennomført internrevisjon nå i vår/sommer hos Sykehusinnkjøp konkluderte med at organisasjonen i stor grad har en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet.

– Vi kan aldri sikre oss 100 prosent så lenge det er mennesker involvert, men vi jobber nå aktivt med å bygge inn kvalitetskontroll i systemene våre, så risikoen reduseres til et minimum. 

– Helt til slutt: Det er jo svært mange mennesker i systemet som gjennom sine stillinger og posisjoner får tilgang på disse enhetsprisene på legemidlene. Hvor hemmelig er da i realiteten disse prisene?

– Det omfanget har blitt diskutert opp, ned og i mente. De med tjenstlig behov skal ha tilgang. Men så snart du har delt informasjon med én person, så er jo ikke informasjonen lenger hemmelig. Men vi legger til grunn at alle er ansvarsbevisste, og vet at de er underlagt taushetsplikt som helsepersonell, sier Hayes.

Powered by Labrador CMS