SV har blitt enige med AP og SP om statsbudsjettet for neste år. Budsjettforliket betyr at SV gir regjeringen flertall for å innføre en permanent anbudsordning for blåreseptlegemidler. Bildet: SV-leder Kirsti Bergstø.

SV gir regjeringen flertall for anbud på blåreseptlegemidler

SV har blitt enige med AP og SP om statsbudsjettet for neste år. Budsjettforliket betyr at SV gir regjeringen flertall for å innføre en permanent anbudsordning for blåreseptlegemidler.

Publisert Sist oppdatert

Det får HealthTalk bekreftet av SVs stortingsgruppe etter at budsjettforliket ble inngått i dag. Avtalen betyr at SV har fått gjennom store økninger i barnetrygd og ytelser, gratis SFO for tredjetrinnet og over ti milliarder kroner til miljø og klima. Det kommer også friske penger til helsevesenet. Blant annet får Helse Nord 240 millioner kroner ekstra i varige tilskudd gjennom budsjettforliket og det skal bevilges 300 millioner til oppbygging av offentlig tannhelse i fylkene. 

– I dette budsjettet tar vi Norge i en grønnere og mer rettferdig retning. Vi gir store deler av Norges befolkning bedre kjøpekraft i dyrtida, bygger ut velferden, kutter klimagassutslipp og flytter store penger for miljø. Det har aldri vært et grønnere norsk budsjett, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Totalt flytter SV 18 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024. Men partiet klarte ikke å få gjennomslag for å stoppe innføringen av anbud på legemidler i blåreseptordningen. SVs helsepolitiske talsperson og nestleder Marian Hussein sa i begynnelsen av november at partiet var kritiske til statsbudsjettforslaget om anbud på blåresept. 

– Det er uheldig at regjeringen tar et slikt grep i budsjettet uten at Stortinget har behandlet Apotekutvalgets utredning og uten en helhetlig debatt på både tilgangen og prisene på legemidler, mente Hussein da. 

Kan spare store summer

Bakgrunnen for regjeringens ønske om å innføre anbud er at Folketrygdens utgifter til legemidler vokser ganske kraftig. Nesten 3 millioner nordmenn bruker blåreseptlegemidler og i 2022 brukte fellesskapet 12,3 milliarder kroner på dette som er en økning på 9 prosent fra 2021. 

SV, med sin rolle som delvis støtteparti til regjeringen, hadde i praksis vetorett når det gjelder innføring av anbud på blåreseptlegemidler. Men å benytte seg av vetoretten hadde kommet med en høy politisk pris. Anbud på blåreseptlegemidler kan gi innsparinger på opp mot 750 millioner kroner årlig. Dersom SV skulle gått imot regjeringens forslag måtte partiet ha funnet inndekning for dette beløpet i andre hjertesaker i budsjettet. Dette tvang SV til å nøye vurdere hvilke saker de skulle kjempe for under budsjettforhandlingene med regjeringen. Til syvende og sist vektla SV andre saker som miljø og fordeling høyere siden det gir størst politisk gevinst. 

Nye anbud i blåreseptordningen vil potensielt gjelde for legemidler som brukes av titusenvis av norske pasienter, og som forskrives av ca. 8 500 allmennleger. Sykdomstilstander som har blitt foreslått for fremtidige anbud inkluderer diabetes, hjertesvikt, nyresykdom, astma, KOLS, migrene og forebygging av blodpropp. Dette er legemidlene som trolig vil komme anbud:

  • SGLT2-hemmere til behandling av diabetes type 2 og hjertesvikt 

  • Moderne migrenelegemidler i klassen CGRP-hemmere

  • GLP-1-analoger til behandling av diabetes type 2

  • Karbamidkrem til bruk ved atopisk eksem 

  • Kunstige tårevæsker

  • Urologika mot hyppig vannlating og inkontinens

Dette er legemidler som til sammen omsetter for 1,9 milliarder kroner målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Legemiddelverket skriver i sin mye omtalte evalueringsrapport at dersom prisforhandlingene resulterer i 40 % rabatt, vil det gi 756 millioner kroner i årlige innsparinger for Folketrygden. 

Forslaget om en permanent anbudsordning på legemidler i blåreseptordningen kom som en bombe for mange da regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i oktober.  Forslaget kom etter det som har blitt omtalt som en suksessfull anbudspilot med de blodtrykkssenkende legemidlene PCSK-9-hemmere. 

Et blåreseptanbud har møtt sterk kritikk fra pasientorganisasjonene og ikke minst fra Legeforeningen. De har fremhevet sin bekymring for at anbudsprosesser reduserer legenes verktøykasse og handlingsrom og dermed kan innskrenke legenes mulighet til å skreddersy behandlinger for sine pasienter.

Powered by Labrador CMS