BEKYMRET: – Færre apotek betyr lengre reisevei, og om trenden i apoteketableringer vi ser nå fortsetter, vil vi etter hvert se et svekket apotektilbud til mange nordmenn, sier Thor-Arne Englund.

Rekordmange apotek ble lagt ned i 2023 - Apotekforeningen er bekymret

For første gang siden 1990 ble det lagt ned like mange apotek som det ble åpnet nye. Apotekforeningen peker blant annet på for lav apotekavanse som en av årsakene bak utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge ny oversikt fra Apotekforeningen ble det i 2023 lagt ned 21 apotek i Norge, tilsvarende antallet nye apotek som ble åpnet. Dette er en dobling i antallet nedlagte apotek fra tidligere år. Det er også en halvering i antallet nyåpnede apotek fra 2021, da det ble åpnet 43 nye apotek i Norge. 

– Bak tallet ligger en bekymringsverdig trend, som kan endre apotektilbudet i Norge kraftig, sier næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund i Apotekforeningen, i en uttalelse fra foreningen. 

Over 1000 apotek i Norge

Utviklingen i 2023 skiller seg stort fra alle andre år etter liberaliseringen av apotekbransjen i 2000. Siden den gang har det vært en jevn og høy etablering av nye apotek i Norge. For et par år siden ble det nådd en stor milepæl: Da bikket vi over 1000 apotek i Norge. Per 1. desember 2023 var det 1051 apotek i Norge. 33 av disse var sykehusapotek eid av helseforetakene.

I perioden 2011–2021 var apotekbransjen den soleklare vinneren på listen over bransjer med vekst i antall butikker, viser statistikk fra Virke. Norges største apotekkjede, Apotek 1 Gruppen, har 460 apotek fordelt over hele landet og en samlet omsetning på 14,5 milliarder kroner, viser en artikkel i E24 fra november i fjor.  

Men nå kan det se ut som at utviklingen snur. Bransjeforeningen Apotekforeningen roper varsko, og peker på at utviklingen kan være uheldig for nordmenns fremtidige tilgang til apotek. 

– Apotekenes inntekter fra kjernevirksomheten, håndtering og salg av reseptlegemidler, bestemmes av staten. Nivået på disse inntektene er for lavt, konstaterer Englund. 

For lite per pakning

Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, sier til HealthTalk at apotekbransjens samlede omsetningstall ikke er klare for 2023 ennå, men at man også her ser en positiv utvikling. Apotekene omsatte samlet for 45,7 milliarder kroner i 2022. Gjennomsnittlig omsetning per apotek i 2022 var 44 millioner kroner. 

Soldal påpeker likevel utfordringer knyttet til at apotekavansen, som skal dekke apotekenes kostnader til resept- og varehåndtering, ikke har blitt økt siden 2018.

Jostein Soldal, Apotekforeningen.

– Apotekenes inntekt per pakning står stille, mens prisøkningen på alt annet i samfunnet gallopperer av gårde, sier Soldal

Modellen for apotekavansen er at apotekene får 29 kroner per pakning med reseptpliktige legemidler som man selger, uavhengig av pris, pluss to prosent av apotekenes maksimale innkjøpspris (AIP). 

– For det første mener vi at kronetillegget egentlig burde vært prisjustert hvert år, men minimum bør det skje herfra i 2024 og fremover. Litt forenklet kan vi si at det blir 29 kroner pluss seks prosent prisstigning per år, i takt med prisstigningen forøvrig i samfunnet, sier Soldal.

Kort vei til apotek

Den store økningen i antall apotek har gjort at nordmenn generelt har fått kortere og kortere vei til sitt nærmeste apotek. En forskningsrapport fra Universitetet i Tromsø ved navn «Utvikling av reisetid til nærmeste apotek mellom 2002 og 2022», som var et av dokumentene som ble brukt som bakgrunn for det offentlige utvalget som skulle utrede fremtidens apotek, viste at 55 prosent av norske boliger i dag har mindre enn 5 minutt reisetid til nærmeste apotek med bil, og 88 prosent har mindre enn 20 minutters reisevei.

– Færre apotek betyr lengre reisevei, og om trenden i apoteketableringer vi ser nå fortsetter, vil vi etter hvert se et svekket apotektilbud til mange nordmenn, uttaler Englund.

Powered by Labrador CMS