SVAR PÅ TILTALE: Seniorrådgiver Ina Dahlsveen i LMI mener uttalelser fra Jan-Ole Hesselberg i Stiftelsen Dam kan så unødig tvil om at legemiddelindustrien publiserer studieresultater.

LMI etter forskningsavsløring: – Industrien publiserer studieresultater

Det har ikke blitt publisert resultater og data fra 94 norske kliniske studier, der 12 000 pasienter har deltatt, viser ny rapport. Men kun én av studiene er finansiert av et firma. – Vi er forpliktet til å offentliggjøre alle funn, sier medisinsk direktør Hilde Enserink i MSD Norge.

Publisert

Flere medier, inkludert HealthTalk, refererte denne uken fra en ny rapport fra en undersøkelse av publisering av studieresultater fra nordiske land. Rapporten, som blant annet publiseres av Stiftelsen Dam, har avdekket at det ikke har blitt publisert resultater og data fra minst 475 kliniske studier, som totalt har involvert nesten 84 000 pasienter, i de nordiske landene. 

Nesten ingen industristudier

HealthTalk har gjennomgått informasjon om de 94 norske studiene på www.clinicaltrials.org. Oversikten der viser at det kun var én av disse studiene som var initiert av og finansiert av en kommersiell aktør. Dette ene tilfellet dreide seg om en medisinsk utstyrsleverandør, og ikke et legemiddelfirma. 

– Uansett utfall av våre kliniske studier, er vi forpliktet til å offentliggjøre alle funn relatert til våre legemidler, sier Hilde Enserink som er medisinsk direktør i MSD, i en uttalelse på LMIs nettsider. 

På spørsmål fra nettavisen Khrono om hvorfor resultatene ikke publiseres, uttaler Dag-Ove Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam, at det er vanskelig å gå inn i en enkeltstudie og si hvorfor akkurat den ikke ble publisert. 

– Men fra forskning er det veldig godt dokumentert at det ofte er studiene med negative resultater som ikke publiseres. For eksempel de som viser at medikamenter ikke fungerer, eller har bivirkninger. Eller hvor resultatene går imot kommersielle interesser eller forskernes interesser, sier han til Khrono. 

Mener uttalelse gir feil inntrykk

Bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) reagerer på uttalelsene til Hesselberg. Seniorrådgiver Ina Dalsveen sier det er viktig at alle resultater fra kliniske studier publiseres, uansett hva de viser.

– Men det er synd at Hesselberg gir inntrykk av at manglende publisering av forskerinitierte studier betyr at vi ikke har god nok informasjon om bivirkninger eller at det er kommersielle interesser som hindrer publisering. Legemiddelindustrien er svært opptatt av å følge retningslinjene for publisering og bivirkningsovervåking og -rapportering står helt sentralt i industrifinansierte kliniske studier og lenge etter markedsføring av et legemiddel, sier Dahlsveen i en kommentar på LMIs nettsider.

Dahlsveen mener det er trist hvis saker og uttalelser som denne potensielt bidrar til å skremme pasienter fra å delta i kliniske studier på nye legemidler. 

– Norske myndigheter, sykehus og legemiddelindustri har i flere år jobbet hardt for å øke andelen norske pasienter i kliniske studier.

Powered by Labrador CMS