Statsbudsjettet 2024: 

KOMMER MED PENGER: Næringsminister Jan Christian Vestre og helseminster Ingvild Kjerkol presenterte Veikart for helsenæring i august.

Helsenæringen: Kan få 150 millioner kroner i statsbudsjettet 

Regjeringen foreslår å bruke 150 millioner kroner i neste års statsbudsjett for å gjennomføre flere tiltak som skal styrke den norske helsenæringen. 

Publisert Sist oppdatert

Den foreslåtte bevilgningen er ifølge regjeringen en direkte oppfølging av Veikart for helsenæringen, som ble lagt frem i august. 

Helt konkret blir det i statsbudsjettet for 2024 foreslått en samlet bevilgning på 150 millioner kroner til etablering av en helseteknologiordning fra samme år, som skal støtte innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstenesten og vidareføre satsinga på velferdsteknologiområdet.

Regjeringen skriver også at de vil legge til rette for legemiddelproduksjon gjennom en bred, nasjonal satsing, koblet mot Norden, som legger til rette for samarbeid mellom aktører og kunnskapsmiljø. 

I tillegg foreslår regjeringen to millionar kroner i statsbudsjettet for 2024 til Selskapet for industrivekst (siva.no) for å kartlegge hvordan helsenæringen kan dra nytte av katapultordningen, som er en ordning som gir bedrifter mulighet til å teste nye løsninger for å gi raskere industriell vekst og utvikling i Norge.

– Skal vi nå de helsepolitiske målene vi har satt oss, må vi selvsagt også ha helsenæringen med på laget. Næringslivet kan med sin kompetanse bidra til bedre og mer innovativ behandling og teknologi i helsetenesten. Dette vil være til det beste for den enkelte pasient, for bruken av helsepersonellet si tid og ikke minst også til det beste for beredskapen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en uttalelse fra regjeringen.

– Vi trenger flere bein å stå på for omstilling av norsk økonomi. Det ligger et stort potensial for nærings- og industriutvikling i helse- og livsvitenskap, og norsk helsenæring har en viktig rolle for å nå helsepolitiske mål knyttet til forebygging, behandling og omsorg, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding. 

Powered by Labrador CMS