STYRKER OG ENDRER GRUNNTILSKUDDET: – Dette gjør vi for at pasienter med stort behov skal få bedre oppfølging. Det vil også bidra til at fastleger får mulighet til å følge opp pasientene sine på en god måte uten altfor lange arbeidsdager, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fastlegene får pasienttilpasset grunntilskudd

Fra 1. mai blir finansieringen av fastlegeordningen endret. Dette vil bidra til bedre tilgjengelighet og at pasientene med størst behov får bedre oppfølging fra sin fastlege, mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Publisert Sist oppdatert

– Innbyggerne skal være sikre på at de har en fastlege å gå til. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en nyhetsmelding.

– Samtidig styrker og endrer vi grunntilskuddet fra 1. mai. Dette gjør vi for at pasienter med stort behov skal få bedre oppfølging. Det vil også bidra til at fastleger får mulighet til å følge opp pasientene sine på en god måte uten altfor lange arbeidsdager.

Fast tilskudd for hver pasient

Før 1. mai har fastleger fått et fast tilskudd for hver pasient på sin liste, uavhengig av pasientens helsetilstand.Nå innføres en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset grunntilskudd innebærer at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av innbyggerens behov for tjenester.

Dette betyr at leger som blant annet har mange eldre innbyggere, kvinner og innbyggere på lista fra en kommune eller bydel med lavt utdanningsnivå, får mer penger.

Tilskudd knyttet til helsetilstand

Legene får også mer penger for pasienter med en helsestatus som er mer krevende, eller når pasientene bor i mindre sentrale kommuner.

– Endringene innebærer at leger med pasienter med store behov kan velge å ha færre pasienter på sin liste. Da får de bedre tid til å ta vare på pasientene sine på en god måte, forteller Kjerkol.

– Det gir dem også mulighet til å ansette mer personell for å sikre god oppfølging av de som trenger det mest. Samtidig vil fastlegene få større mulighet til å kombinere legelivet med familietid og fritid. Dette vet vi er svært viktig for mange.

Ett av flere tiltak

Regjeringen har nylig mottatt rapporten fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten, og omleggingen av grunntilskuddet (helfo.no) er ett av flere tiltak for å sikre en bærekraftig fastlegeordning på sikt.

– Jeg er glad for at ekspertutvalget vurderer at innretningen av pasienttilpasset grunntilskudd er et godt utgangspunkt for ytterligere endringer i finansieringen, sier Kjerkol.

– En fremtidsrettet allmennlegetjeneste

– Framover vil vi også se på nye og andre tiltak som utvalget har foreslått for å utvikle en framtidsretta allmennlegetjeneste.

Ekspertutvalet sin rapport blir fulgt opp i det videre arbeidet med statsbudsjettet for 2024, i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og i stortingsmeldingen om akuttmedisinske tenester.

Powered by Labrador CMS