SKUFFET: Representanter fra LMI og to av Norges største legemiddelselskap reagerer negativt på flertall for blåresept-anbud.

Dette sier industrien om flertall for blåresept-anbud

– Overrasket, sier Sanofi Norge-sjef Per Aabakken. – Den medisinske verktøykassen bli begrenset, sier GSK Norge. – Feil helsepolitisk grep, sier Legemiddelindustrien (LMI).

Publisert Sist oppdatert

– I sitt alternative budsjett skrev SV at det var uheldig å legge blåreseptordningen ut på anbud. Imidlertid forsvarte de ikke dette standpunktet i budsjettavtalen de inngikk med regjeringspartiene, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI. 

Mandag denne uken fikk HealthTalk bekreftet at SV sikrer regjeringen flertall til å få på plass anbudsordning på blåresept-legemidler. Dette skjer til tross for at partiet i flere medier har stilt seg kritiske til en slik ordning. 

Ønsker klare politiske føringer

Flere representanter fra den norske legemiddelindustrien uttaler til HealthTalk at de har registrert avgjørelsen, og at de håper det vil komme tydelige føringer for hvordan et slikt anbud skal gjennomføres.

– Vi mener at anbud på blåreseptlegemidler er et feil helsepolitisk grep. Men når det nå er flertall for dette, har vi forventninger til at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, inklusive SV, legger noen klare politiske føringer i form av en merknad i budsjettinnstillingen på hvordan de kommende anbudene skal utformes, slik at embetsverket ikke får frie tøyler til å bestemme dette, sier Ulltveit. 

LMI-rådgiveren mener det er viktig å huske at de kommende anbudene vil omfatte legemidler som allerede er under generell refusjon. 

– Dette står i kontrast til anbudspiloten med PSK9-hemmere, som gjaldt legemidler under individuell refusjon, hvor vinneren av anbudet fikk rettigheter til generell refusjon og innebar at flere pasienter fikk effektiv behandling. Det de fremtidige anbudene dreier seg om er å innsnevre rettighetene og tilgjengeligheten for pasientene, sier han, og legger til:

– Jeg håper og tror at SV ikke mener at anbudene skal tvinge velregulerte pasienter til å bytte til anbudsvinneren. Men det vil vi få klarhet i dersom det kommer en merknad fra komiteen. 

Lite hensyn til tilbakemeldinger

Per Aabakken, daglig leder i Sanofi Norge, sier i en kommentar til HealthTalk at han som mange andre har registrert at en rekke pasientforeninger, Legeforeningen og legemiddelindustrien har vært kritisk til en permanent anbudsutsetting av legemidler i blåreseptordningen.

– Sanofi har også advart mot denne utviklingen, og jeg er overrasket over at Stortingsflertallet i liten grad tatt hensyn til tilbakemeldinger og spørsmålsstillinger som er kommet opp, sier han. 

Legemiddelselskapet mener erfaringen fra pilotanbudet på PCSK9-hemmere ikke er direkte overførbart til andre terapeutiske områder i blåreseptordningen. 

– Det som blir viktig fremover er at myndighetene fastholder det signalet de har gitt, nemlig at de ikke skal innføre tvungent bytte av legemidler. Det ser vi som et minimum.

Aabakken sier de er bekymret for at verktøykassen til norske leger innskrenkes og at muligheten for individuelt tilpasset behandling svekkes. 

– Dersom legen mener anbudsvinner ikke er rett medikament for pasienten, må det brukes mer tid på byråkratiske prosesser i en allerede presset hverdag. Vi er også bekymret for at medisinberedskapen kan svekkes, og at det i ytterste konsekvens kan ende opp med en monopolsituasjon på noen områder, sier Sanofi-sjefen, som håper at industrien blir invitert til å bidra til en implementering av en ny ordning som skal sikre pasienten best mulig behandling og være hensiktsmessig for behandlende lege.

– Store forskjeller

Line Storesund Rondan, leder for myndighetskontakt og kommunikasjon i GSK Norge, uttaler at de nå tar til etteretning at SV gir flertall for blåreseptanbud. Hun påpeker at dette ikke er omtalt i budsjettforliket, og at SV i sitt alternative budsjett har sagt at det er uheldig å innføre anbud på blåresept.

– Vi håper derfor at det kan legges politiske føringer for hvordan et anbud utformes. Gjennom anbud vil den medisinske verktøykassen bli begrenset, og det vil utfordre legenes autonomi og faglige handlingsrom, som igjen kan påvirke pasientbehandlingen.

Firmaet mener det er spesielt viktig at anbud ikke legger opp til at pasienter må bytte medisin av økonomiske årsaker. 

– I tillegg blir det viktig å gjøre en grundig utredning per område hvor anbud vurderes innført. Det er stor forskjell på et område hvor flere pasienter får tilgang på innovativ behandling, og et annet område hvor det blir store begrensninger i behandlingsmulighetene. En slik utredning må involvere alle relevante parter, inkludert pasientene, og bør vurdere eventuelle negative konsekvenser for pasientbehandlingen, legenes ressursbruk, om anbud kan føre til økt sosial ulikhet i tilgang til medisiner, samt hvorvidt det kan øke risiko for legemiddelmangel, sier Storesund Rondan i GSK.

Powered by Labrador CMS