Beslutningsforum:

Beslutningsforum består av de fire toppene fra de regionale helseforetakene. I dag sa de ja til tre av seks metoder. Fra Høyre: Terje Rootwelt, adm. direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. direktør i Helse Vest, Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, adm. direktør i Helse Midt-Norge

Beslutningsforum sier ja til tre av seks metoder og Terje Rootwelt fortsetter

Under Beslutningsforums møte på mandag, ble seks saker vurdert, og det ble bestemt at tre nye behandlinger nå kan tas i bruk ved norske sykehus. Det ble også klart at Terje Rootwelt vil fortsette som leder for Beslutningsforum til sommeren 2025.

Publisert Sist oppdatert

En av beslutningene som ble tatt var innføringen av legemidlet egunigalsidase alfa (Elfabrio) for behandling av voksne pasienter med Fabrys sykdom, en sjelden og arvelig tilstand forårsaket av mangel på et spesifikt enzym. Elfabrio ble ikke godkjent for innføring i august, men etter forhandlinger mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelfirmaet har partene inngått en avtale om en mer gunstig pris. Det gjør at medikamentet vil være tilgjengelig fra 1. desember, opplyser Beslutningsforum.

I tillegg ble to andre medikamenter godkjent for bruk. Det første, krizotinib (Xalkori), er nå godkjent som monoterapi for barn og ungdom i alderen 6 til 18 år med to sjeldne typer kreft i blodet eller lymfesystemet. Det andre legemidlet, subutex depotinjeksjonsvæske (buprenorfin depotinjeksjonsvæske), er godkjent for substitusjonsbehandling av opioidavhengighet hos voksne over 18 år. Det er imidlertid en forutsetning at Subutex blir en del av et fremtidig anbud, så den faktiske bruken av dette legemidlet vil ikke starte før den neste anbudsavtalen for LAR er på plass, som er forventet å være tidligst 1. november 2025.

Disse tre innføres ikke

Folkehelseinstituttet har gjennomført en evaluering av suturer belagt med triklosan, som benyttes under kirurgiske inngrep for å minimere risikoen for sårinfeksjoner postoperativt. Instituttet anbefaler mot rutinemessig bruk av slike suturer ved operasjoner, med mindre det foreligger en betydelig risiko for infeksjon. Norge kan skilte med en generelt lav forekomst av postoperative infeksjoner, noe som begrenser behovet for slik spesialisert sårbehandling.

I tillegg har Beslutningsforum valgt å ikke godkjenne innføringen av tafasitamab (Minjuvi), anvendt i kombinasjon med lenalidomid og etterfulgt av tafasitamab som monoterapi, for behandling av voksne pasienter med en spesifikk form for lymfekreft. Beslutningsforums avgjørelse ble motivert av en oppfatning om at den kliniske nytten av Minjuvi ikke korrelerer tilfredsstillende med medikamentets kostnad. Dette vedtaket bekrefter en tidligere beslutning fattet i juni, og følger i fotsporene til lignende vedtak gjort av medisinske myndigheter i Sverige, Danmark, England, og Skottland, som også har avvist innføringen av dette legemidlet.

Den tredje behandlingen som ikke oppnår godkjenning er legemidlet kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal), rettet mot pasienter som lider av en alvorlig genetisk nyresykdom. Beslutningsforum har også i dette tilfellet konkludert med at den kliniske nytten som er dokumentert gjennom forskning og utprøving, ikke rettferdiggjør kostnadene forbundet med legemidlet.

I lys av dette har Sykehusinnkjøp fått i oppdrag å gjenoppta forhandlinger med legemiddelleverandøren. Målet med de fornyede diskusjonene vil være å forhandle frem betingelser og en prisstruktur som bedre reflekterer den terapeutiske verdien av Sibnayal, og som potensielt kan føre til en revisjon av Beslutningsforumets avgjørelse i fremtiden.

Rootwelt fortsetter som sjef

På mandagens møte ble det bekreftet at Helse Sør-Øst vil fortsette lederskapet for Beslutningsforum til sommeren 2025. De vil dermed fullføre sin nåværende periode før stafettpinnen overleveres til Helse Nord.

– Ved å gjøre det slik sikrer vi kontinuiteten i Nye metoder. Dette blir en naturlig forlengelse etter at Helse Sør-Øst tok over ledelsen fra Helse Vest nå i sommer. Etterpå vil ledelsen av Nye metoder og Beslutningsforum gå på rundgang som vanlig, der vi skifter leder annethvert år. Jeg ser fram til å lede Beslutningsforum og Nye metoder det neste drøye halvannet året videre, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum.

Powered by Labrador CMS