Beslutningsforum 20. november:

BESTEMMER: : Fra venstre: Fagdirektør Ulrich Spreng og administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder i Beslutningsforum, Terje Rootwelt.

Beslutningsforum: Disse fikk ja og disse fikk nei i dag

Det var kun fire metoder som var oppe til beslutning i Beslutningsforums møte mandag 20. november. Det ble negativt utfall i tre av de fire sakene. 

Publisert Sist oppdatert

Det var i forkant av mandagens møte i Beslutningsforum klart at det ikke var veldig mange saker som skulle avgjøres. Men i de fire sakene som ble avgjort i møtet, ble det kun gjort én beslutning om innføring.

Protein-kinasehemmeren Scemblix (asciminib) fra Novartis ble besluttet innført som behandling av såkalt Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+KML-KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer). Behandlingen kan tas i bruk fra 1. januar 2024.

Tre fikk nei

Koselugo (selumetinib) fra Alexion innføres ikke til behandling av symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre.

«Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte», skriver Beslutningsforum i sin protokoll fra møtet. De skriver også at Sykehusinnkjøp bør gjenoppta forhandlingene med leverandør. 

Kapruvia (difelikefalin) fra Vifor Fresenius innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse. Beslutningsforum påpeker i protokollen at det ikke er tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte, og at Sykehusinnkjøp bør gjenoppta forhandlingene med selskapet bak behandlingen. 

Til slutt ble det besluttet å ikke innføre Omvoh (mirikizumab) fra Eli Lilly til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler.

Det er ifølge Beslutningsforum ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet, men Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene. 

Ingen beslutning om rapport

Siste punkt på mandagens agenda var oppfølging av rapporten «Raskere saksbehandling for legemidler i Nye metoder». Tema var delprosess rundt forenklet vurdering av PD-(L)1 hemmere. Det ble gitt en orientering fra Sykehusinnkjøp HF. 

Beslutningsforum vedtok å ta saken til orientering og fattet dermed ingen beslutning i møtet.

Powered by Labrador CMS