Søksmål er rettet mot staten og Helsedirektoratet.

130 leger varsler søksmål mot staten

Hundrevis av leger som er utdannet i Danmark, blir ikke godkjent i Norge. Nå varsler 130 av dem søksmål mot staten og Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

De 130 legene og legestudentene mener Helsedirektoratet bryter loven ved ikke å godkjenne den danske turnusutdanningen når de skal jobbe som leger her hjemme i Norge, skriver Aftenposten.

Avisen har tidligere skrevet om flere leger som ikke får autorisasjon som leger i Norge etter fullført utdanning i Danmark.

Advokat Hilde K. Ellingsen, som representerer legegruppen i søksmålet, mener Helsedirektoratets tolkning er i strid med EØS-avtalen.

– Dagens praksis utgjør en ulovlig restriksjon etter EØS-avtalens hoveddel. Kvalifikasjoner opparbeidet i dansk turnus må anerkjennes så langt de samsvarer med kvalifikasjoner man trenger i Norge, sier Ellingsen.

Helsedirektoratet bekrefter at de mottok varselet 8. juli. De tolker EØS-avtalen annerledes enn de 130 legene.

– Vi er bundet av EØS-avtalen. Studentene og advokaten tolker her regelverket annerledes enn norske myndigheter, sier Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet.

Hun viser til Helsedepartementets lovtolkning. Det står i et brev fra desember 2021 at praksisen legene har hatt i Danmark, skal regnes som en del av deres grunnutdanning, og at den derfor ikke kan godskrives som relevant turnus i Norge.

Powered by Labrador CMS