STADIG ØKNING: Fredrik Schjesvold, leder ved Oslo Myelomatosesenter, kan nok en gang notere seg rekordvekst i kliniske studier ved senteret. Her avbildet i San Diego i desember i forbindelse med hematologi-kongressen ASH.

Nytt rekordår for Oslo Myelomatosesenter - nesten 150 pasienter inkludert i kliniske studier

147 pasienter fikk i 2023 delta i kliniske studier ved Oslo Mylomatosesenter, som behandler pasienter med benmargskreft. Leder Fredrik Schjesvold peker på flere ting som sikrer økt vekst år for år.

Publisert Sist oppdatert

Å sikre kliniske legemiddelstudier til Norge har blitt et uttalt mål både for norsk legemiddelindustri, norske sykehus og norske myndigheter. Men utviklingen er ikke utelukkende positiv, og det har for mange vist seg vanskelig å få studier til Norge. 

En aktør som ikke sliter med å tiltrekke seg kliniske studier, er Oslo Myelomatosesenter, tilknyttet Oslo universitetssykehus. Siden starten i 2015 har senteret stadig økt antallet pasienter og antallet kliniske studier senteret er med i.

2023 var intet unntak: 147 pasienter var med i 24 ulike kliniske studier. Dette er en økning fra 120 pasienter i 2022. 

– Vi har fått flere ansatte, flere studier og flere pasienter, sier Fredrik Schjesvold, hematolog og leder for senteret, til HealthTalk. 

Får bruke egne studieinntekter

Pasienter inkludert per sykehus:

 • Oslo universitetssykehus: 34

 • Akershus universitetssykehus: 19

 • Sykehuset Innlandet: 16

 • Drammen sykehus: 16

 • Tønsberg sykehus: 13

 • Diakonhjemmet sykehus: 12

 • Bodø: (Nordlandssykehuset): 7

 • Bærum sykehus: 7

 • Sykehuset Østfold: 5

 • Kongsberg sykehus: 5

 • Ringerike sykehus: 3

 • Ålesund sykehus: 3

 • Stavanger: 2

 • Telemark sykehus: 1 

 • Lovisenberg sykehus: 1

 • Kristiansand (Sørlandssykehuset): 1

 •  Bergen (Haukeland): 1

 • Tromsø (Universitetssykehuset i Nord-Norge): 1

– Få, om noen, kan måle seg med Oslo Myelomatosesenter når det gjelder antallet kliniske studier og inkluderte pasienter. Hva er suksessformelen?

– Det er flere ting, men det ene er at vi har muligheten til å bruke inntektene fra våre kliniske studier til å ansette studiesykepleiere. Ved Radiumhospitalet, som eksempel, så får ikke det enkelte studiesenteret pengene direkte tilbake. De går inn i den generelle sykehusøkonomien. Da blir det vanskelig å skulle øke satsingen etter gjennomførte studier. Det er vanskelig å øke når man ikke kan bruke penger man tjener på studier. Økt studieaktivitetet vil da bare medføre økte utgifter, og ikke flere inntekter, sier Schjesvold. 

Videre peker Schesvold på at det er lettere å tiltrekke seg flere studier når man først har levert godt i andre studier. 

– Nå er vi der at vi må si nei til flertallet av tilbudene om nye studier vi får. Vi har ikke plass til alle. Men når man først leverer, så får man flere muligheter. 

– Du sa i HealthTalks ASH-sending at ASH-kongressen i San Diego er et viktig møtepunkt for å blant annet tiltrekke seg nye studier. Men dette er kanskje ikke like viktig for dere nå da?

– Det er både sant og ikke sant. Det er litt sant når det gjelder de kjente firmaene som vi har jobbet med før og som kjenner godt til oss. Men vi har alltid flere møter med firmaer som er nye innen myelomatose, og det er viktig å etablere relasjoner der tidlig. Møter er svært viktig for å få opprettholdt studiedeltakelsen, og vi er med på alle møtene, sier senterlederen. 

Bedre industrisamarbeid - men fortsatt utfordringer

Et tredje punkt, som Schjesvold har påpekt i årevis, er viktigheten av utstrakt kontakt med industrien. 

– Dette gjelder blant annet deltakelse i såkalte «advisory boards» og andre internasjonale oppgaver. Man blir ikke valgt som «site» på en attraktiv studie hvis ikke firmaene kjenner de som de skal gi studiene til. Det er svært viktig med relasjoner og kontakter, sier han. 

– Hvordan ser du på den generelle utviklingen innenfor kliniske studier i Norge?

– Hvis du ser på antallet studier til Norge generelt, og spesielt på kreft, så ser vi ingen bedring i det hele tatt. Men hvis vi skal se på områder der jeg tenker det har vært positiv utvikling, så føler jeg at problematikken rundt industri-relasjoner er i endring. Negativiteten er ikke så utbredt som den var før. Det var flust av onkologer fra Radiumhospitalet i møter med industrien på årets ESMO-kongress. Samtidig mener jeg det er vel så viktig å delta i «advisory boards», men det oppleverer jeg fortsatt som ganske restriktivt, sier han.

De 147 pasientene som har deltatt i studier ved Oslo Myelomatosesenter i år, har blitt henvist fra sykehus i hele landet. Fordelingen av disse pasientene kan endre seg fra år til år, men Schjesvold peker på noen tydelige endringer i år.

– Bodø (Nordlandssykehuset) henviste syv pasienter til studier hos oss i år. Det er ganske ekstremt, da de til sammen siden vi startet opp har deltatt med 11 pasienter. Så de har fått den uformelle tittelen «Årets sykehus» fra meg i år. Samtidig har Bærum sykehus, som har vært blant de med flest pasienter med tidligere år, hatt med syv pasienter i 2023, til tross for at de har deltatt med 96 pasienter siden oppstarten. Men jeg har ingen spesiell forklaring på hverken det ene eller andre, sier han. 

Flere muligheter for flere pasienter

2023-statistikken viser en kraftig økning i antallet kliniske fase 1-studier. Faktisk har myelomatosesenteret hatt en dobling i antallert pasienter som har fått delta i denne typen studier fra 2022 til 2023.. Dette er ifølge Schjesvold viktig av flere grunner.

– Med denne typen studier får vi testet ut helt nye medikamenter som ikke er prøvd ut før, og vi får vært med helt i starten av legemidlets utvikling. Legemidlene kan også gis til alle pasienter som har fått alt av rutinebehandling fra før, og da er det fint å ha noe mer å kunne tilby dem. 

Utviklingen har gått såpass raskt for myelomatosesenteret at det ifølge Schjesvold er begrensninger for hvor mye mer de kan vokse i årene som kommer.

– Jeg tror rundt 150 pasienter, kanskje litt flere, er potensialtet vi har i dagens pasientpopulasjon. På et tidspunkt har vi ikke flere pasienter å ta av. 

Fem av de 24 studiene som senteret var involvert i ble drevet av senterets egne doktorgradsstipendiater. Dette inkluderer Frida Bugge Askeland, som deltok med og vant pris for sin poster på fjorårets ASH-kongress i San Diego.

Powered by Labrador CMS