EUs legemiddelmyndighet EMA anbefaler at immunterapien Opdivo kan gis til pasienter med føflekkreft i tidlig stadium etter at de har fått kreften fjernet kirurgisk.

Føflekkreft: Anbefaler immunterapi i tidlige stadier

EUs legemiddelmyndighet EMA anbefaler at immunterapien Opdivo kan gis til pasienter som har føflekkreft i tidlig stadium etter at de har fått kreften fjernet kirurgisk.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • EUs legemiddelmyndighet, EMA, anbefaler bruk av immunterapien Opdivo for pasienter med føflekkreft i tidlig stadium (stadium IIB eller IIC) etter kirurgisk fjerning av kreften.
  • EU-kommisjonen skal ta den endelige avgjørelsen om godkjenning, som forventes å være i tråd med EMAs anbefaling, i løpet av et par måneder. I Norge må i tillegg Beslutningsforum godkjenne behandlingen før den kan brukes.
  • Ifølge Gina Fusaro, visepresident og global programleder for Bristol Myers Squibb, viser dataene fra CheckMate -76K-studien at Opdivo betydelig reduserer risikoen for tilbakefall for disse pasientene.
  • Fusaro mener EMAs anbefaling gir håp om å kunne tilby Opdivo for bruk i behandling av tidligere stadier av melanom, og adresserer et udekket behov for pasienter i EU.
  • I 2018 godkjente EU-Kommisjonen Opdivo som en tilleggsbehandling for voksne med metastatisk føflekkreft etter fullstendig fjerning av kreften, eller hvis svulsten har spredt seg til lymfeknuter.

Nå er det opp til EU-kommisjonen som skal fatte den endelige avgjørelsen om godkjenning. Der er vanlig at EU-kommisjonen følger EMAs anbefaling, og en avgjørelse er ventet i løpet av et par måneder. Men før norske pasienter kan ta i bruk denne behandlingen må også Beslutningsforum godkjenne behandlingen.

Anbefalingen er å bruke Opdivo, også kjent som nivolumab, som en monoterapi av pasienter med føflekkreft i stadium IIB eller IIC etter at de har fått operert bort kreften. Stadium I-II betyr at man har en tumor som er lokalisert i hud, og ikke har spredd seg videre. Stadium III betyr at kreften har spredd seg til én eller flere nærliggende lymfeknuter. Stadium IV betyr at kreften har spredd seg til andre organer eller lymfeknuter (fjernspredning).

– Mange pasienter med melanom i stadium IIB eller IIC står overfor den tøffe virkeligheten at de få tilbakefall innen fem år etter kirurgi, sier Gina Fusaro som er visepresident og global programleder for Bristol Myers Squibb. – Dataene fra CheckMate -76K-studien, viser at Opdivo betydelig reduserer risikoen for tilbakefall for disse pasientene. EMAs anbefaling bringer oss nærmere muligheten for å kunne tilby Opdivo for bruk i behandling av tidligere stadier av melanom, og adresserer et udekket behov for pasienter i EU, sier hun.

I 2018 godkjente EU-Kommisjonen Opdivo som en tilleggsbehandling for voksne med metastatisk føflekkreft etter at de hadde gjennomgått en fullstendig fjerning av kreften, eller hvis svulsten har spredt seg til lymfeknuter.

– Hvis godkjent, ville Opdivo bli den eneste PD-1-hemmeren som kan brukes som en tilleggsbehandling for pasienter med stadium IIB, IIC, III, samt stadium IV som har fått kreften fjernet kirurgisk, uttaler Bristol Myers Squibb i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS