Nei til lymfekreft-medisin i Beslutningsforum:

– Med innsparingene som ville kommet på tvers av alle indikasjonene, ville den ytterligere kostnaden ved å godkjenne Adcetris for alle CTCL-pasienter blitt rett over en halv million kroner i år fem. Er dette virkelig uakseptabelt for et land som Norge? spør Takedas Karolina Minda.

Takeda reagerer på uttalelse fra fagdirektør i Helse Vest: – Overrasket og skuffet

Karolina Minda, direktør for Patient Value & Access i Takeda Norge, reagerer kraftig på uttalelser fagdirektør Bjørn Egil Vikse kom med om avslaget til kreftmedisinen Adcetris i Beslutningsforum.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken skrev HealthTalk at lymfekreftelege Alexander Fosså var svært kritisk til at Beslutningsforum den 24. april nok en gang sa nei til innføring av Takedas kreftmedisin Adcetris mot en sjelden form for lymfekreft - kutant T-cellelymfom (CTCL).

Reagerer på utsagn

I sitt svar på kritikken kom Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum, med flere uttalelser. Til HealthTalk sa han blant annet at «Når legemiddelselskap med monopol ikke er villige til å sette ned prisen nok, drar prisforhandlingene dessverre ut i tid, og kan også ende med et nei. Det eneste middelet Nye metoder har i prisforhandlinger med legemiddelfirma som har monopol, er faktisk å ikke kjøpe medisinen».

Dette får Takeda Norge og Karolina Minda, direktør for Patient Value & Access, til å se rødt.

– Vi ble overrasket og skuffet over å høre denne uttalelsen fra Vikse, og vi håper at dette ikke representerer den offisielle posisjonen til Beslutningsforum. Med denne søknaden har vi gjort alt vi har kunnet for å belyse behovet for Adcetris for kutant T-cellelymfom (CTCL), noe som har vært uttrykt fra både leger og pasienter, skriver Minda i en e-post til HealthTalk.

– Vikse peker på at Danmark har gjort samme vurdering som Norge om at klinisk nytte ikke står i forhold til prisen som er tilbudt. Hva er deres kommentar til dette?

– Vi kan ikke kommentere på spesifikke vurderinger i andre land, spesielt ikke når de er relatert til pris. Det vi kan si er at den danske vurderingen ble gjort i 2018, da det forelå færre data på Adcetris i CTCL. Vår søknad til Nye Metoder baserer seg på nye data, der fordeler ble vist både i en randomisert-kontrollert fase 3-studie med mer enn fem års oppfølgingsdata, og en Real World Evidence (RWE)-studie fra ni europeiske land, begge fra slutten av 2021, uttaler Minda.

Rabatt ville gjelde for all bruk av Adcetris

– Vikse skriver også at Adcetris ikke ble innført fordi nytten ikke står i forhold til prisen som legemiddelfirmaet har tilbudt. Hva kan dere si om pristilbudet dere har gitt?

– Selv om vi ikke kan kommentere på størrelsen på rabatten som ble tilbudt, er det to aspekter som er viktige og som vi tror ikke har blitt tilstrekkelig vurdert før avgjørelsen 24. april. For det første ville rabatten gjelde all bruk av Adcetris i Norge, også for de fire indikasjonene som allerede har blitt introdusert til full listepris, ettersom de er kostnadseffektive, sier Minda.

For det andre viser hun til at metodevurderingen i denne saken ble gjennomført som en forenklet metodevurdering (løp D).

– Her gjøres det ingen vurdering av kost-nytte, som er den eneste formelle måten å bestemme hvorvidt prisen er adekvat i forhold til størrelsen på nytten. Derfor viser vi til det den norske klinikern Alexander Fosså i mandagens HealthTalk-artikkel og til professor Øystein Fluge, hvis kommentarer er inkludert i Legemiddelverkets metodevurdering, og andre som klart mener at fordelene til Adcetris i CTCL er meningsfulle, skriver hun.

– Er dette virkelig uakseptabelt?

– Vikse sier at «legemiddelselskap med monopol generelt kan stille krav til høye priser, men at prioriteringskriteriene ikke kan oppfylles ved det Vikse omtaler som «uakseptable priskrav». Har dere kommet med et uakseptabelt priskrav i denne saken?

– Dette er et viktig spørsmål for alle produkter som vurderes gjennom forenklet metodevurdering, der det ikke er komparativ effekt, ingen kost-nyttevurdering eller referansepunkt for hva som kan regnes som en «akseptabel» pris, skriver Minda.

Hun mener dette betyr at det ikke er noe formelt rammeverk for å vurdere de eksisterende prioriteringskriteriene, og at utfallet dermed er avhengig av Beslutningsforums vurdering av både kliniske data og pris.

– Vi kan ikke kan offentliggjøre rabatten vi har tilbudt. Men med innsparingene som ville kommet på tvers av alle indikasjonene, ville den ytterligere kostnaden ved å godkjenne Adcetris for alle CTCL-pasienter blitt rett over en halv million kroner i år fem. Er dette virkelig uakseptabelt for et land som Norge å bruke på en effektiv behandling for pasienter som ikke har noen andre muligheter? spør Takedas direktør for pasientverdi og markedstilgang.

Hun legger til at Takeda har utviklet en ny klinisk dokumentasjon med ytterligere analyser, spesielt for å adressere metodevurderingsbestillingen fra Bestillerforum, og at Takeda tilbød en ytterligere rabatt som ville redusert kostnaden for Adcetris på tvers av alle indikasjoner.

– Vi håper at Beslutningsforum forplikter seg til å finne bærekraftige løsninger for å sikre at alle pasientene har tilgang til de best mulige behandlingene. Dette gjelder også de med sjeldne indikasjoner som CTCL. Norge havner for tiden bak sine nordiske og europeiske naboland med tanke på antallet medisiner som er tilgjengelige for pasienter. Vi håper at alle interessenter ønsker å se en forandring på denne bekymringsfulle trenden, avslutter Minda.

Powered by Labrador CMS