Beslutningsforum 28. august:

Rootwelt om ja til celleterapi: – Dataene har vært litt sprikende

Beslutningsforums nye leder, Terje Rootwelt, sier at selv om det finnes to analyser som viser betydelige forskjeller i kostnad og nytte, har de valgt å godkjenne Yescarta som andrelinjebehandling for pasienter med lymfekreft.

Publisert Sist oppdatert

Rootwelt og fagdirektør Ulrich Spreng stilte begge opp til videointervju med HealthTalk i Helse Sør-Østs lokaler i Oslo sentrum rett etter Beslutningsforums møte mandag 28. august.

– La oss starte med Keytruda mot trippel negativ brystkreft. Hva kan du si om avgjørelsen?

– Vi har besluttet å innføre Keytruda mot trippel negativ brystkreft, sa Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder i Beslutningsforum, da HealthTalk intervjuet han og fagdirektør Ulrich Spreng etter Beslutningsforums møte mandag 28. august.

Spreng la til at det er cirka 130 pasienter som denne behandlingen nå er aktuell for.

Alvorlig og agressiv sykdom

– Dette er en stor og omfattende beslutning som kommer til å kreve ganske store budsjettmidler. Kan dere si noe om hva dette vil koste sykehusene?

– Det er alltid vanskelig å anslå de kostnadene. Vi vet det, men vi kan ikke gå ut med hva enkeltprisene er. Derfor er det vanskelig for oss å fortelle hva budsjettkonsekvensene er, sier fagdirektør Spreng.

– Dette er en sykdom som er veldig aggressiv, spesielt når kreften er stor. Hva la dere vekt på da dere sa ja til denne behandlingen?

– Det er en alvorlig kreftform, og en behandling som har vist seg å være effektiv. Nå har vi gjort det mulig for oss å innføre denne, ettersom det er et rimelig forhold mellom effekt og kostnad. Det er vi veldig glade for at vi kan gjøre.

Yescarta-ja

Dagens andre store beslutning var innføringen av CAR-T-celleterapien Yescarta. Legemidlet var før dagens møte innført som tredjelinje-behandling for lymfekreft-pasienter.

På mandagens møte var spørsmålet om behandlingen også skulle innføres som andrelinjebehandling. Og nettopp det sa Beslutningsforum ja til i sitt møte mandag.

– Det er igjen gjort en vurdering av kostnader mot nytte. Her har dataene vært litt sprikende, så det er gjort to ulike analyser, med relativt stor forskjell. Vi legger til grunn at det riktige nivået er et eller annet sted mellom de to analysene, og da har vi funnet ut at det er mulig å innføre denne behandlingen.

Se hele intervjuet øverst i saken for å finne ut mer om hvilke sykehus som skal tilby CAR-T-celleterapien Yescarta.

Powered by Labrador CMS