ESMO 2023:

Domenica Lorusso skal presentere KEYNOTE-A18 studien. Her var 68% av kvinnene som fikk immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i tillegg til standardbehandling med kjemoterapi, kreftfrie etter to år. Bildet er fra en tidligere ESMO-kongress.

Gynekologisk kreft: Tror forskningsfremskritt vil endre behandlingspraksis

Resultatene fra flere imøtesette fase 3-studer på gynekologisk kreft vil bli presentert på ESMO-kongressen 2023 i Madrid. Det kommer sentrale studier innen livmorhals-, eggstokk- og endometriekreft.

Publisert Sist oppdatert

ESMO, MADRID (HealthTalk): Disse senfasestudiene har potensiale til å endre behandlingslandskapet for kvinner med disse kreftene. Behandlingene forsinket tiden til tilbakefall og forlenget i noen tilfeller overlevelsen.

– Dette er spennende resultater som adresserer udekkede behov innen gynekologisk kreft, sier professor Krishnansu S. Tewari i en pressemelding fra ESMO. Han er direktør i program for gynekologisk onkologi ved Universitet i California. 

Livmorhalskreft 

Livmorhalskreft manifesterer seg vanligvis som lokalt avansert sykdom hos kvinner som ikke har gjennomgått screening. På dette stadiet er kreften for stor til å fjernes kirurgisk, og standardbehandlingen er kjemoterapi med stråling.

– Livmorhalskreft oppstår hos unge kvinner som typisk er midt i karrieren og har små barn hjemme," sierTewari. – Standardbehandling fører til remisjon, men innen to til tre år kan kreften komme tilbake. To studier som vil bli presentert på ESMO-kongressen 2023 vil avdekke nye måter å behandle lokalt avansert livmorhalskreft på som betydelig forsinker tilbakefall, og gir kvinner som er i sin beste alder mer tid fri for kreft. 

I en studie — KEYNOTE-A18 - var 68% av kvinnene som fikk immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i tillegg til standardbehandling med kjemoterapi, kreftfrie etter to år, sammenlignet med 57% av kvinnene som ble tildelt placebo i tillegg til standardbehandling. 

En annen studie - GCIG INTERLACE - testet effekten av å gi en kombinasjon av to forskjellige kjemoterapier før standardbehandling med cellegift pluss stråling - en strategi kalt induksjonskjemoterapi. 

Studien viser at kvinner med lokalt avansert livmorhalskreft som mottok induksjonskjemoterapi hadde 35% større sannsynlighet for å være kreftfrie etter fem år og 39% større sannsynlighet for å være i live etter fem år sammenlignet med de som bare mottok standardbehandling.

– Induksjonskjemoterapi kan være en tilgjengelig behandlingsmulighet fordi disse medisinene er tilgjengelige over hele verden, inkludert i land med lave ressurser, sier Tewari.

Målrettet cellegift

Innen livmorhalskreft vil det bli presentert studier som viser forbedringer i overlevelse og forsinkelser i tilbakefall med nye behandlinger for kvinner med kreft som har spredt seg til andre deler av kroppen eller har kommet tilbake etter først å ha blitt behandlet med kjemoterapi pluss stråling.

En studie - ‘innovaTV 301/ENGOT - testet den målrettede cellegiften Tivdak (tisotumab vedotin) hos kvinner som allerede hadde mottatt behandling for sin metastatiske eller tilbakevendte livmorhalskreft. 

Legemidlet, som kombinerer et antistoff (tisotumab) og en cellegift (vedotin), forlenget overlevelse, forsinket tilbakefall og forårsaket oftere svulstreduksjon sammenlignet med kjemoterapi.

Eggstokkreft 

Når det gjelder eggstokkreft, er oppnåelse av remisjon et stort udekket behov, ettersom omtrent 85% av pasientene opplever tilbakevendende sykdom, med nesten ingen langtidsoverlevelse etter tilbakefall.

På ESMO-kongressen vil data fra randomiserte studier bli diskutert, som viser at en ny målrettet terapi (parp-hemmer), kalt senaparib, forsinket tiden til tilbakefall hos pasienter med nylig diagnostisert avansert sykdom. 

Livmorkreft 

Studier vil også bli presentert i livmorkreft eller endometriekreft, den vanligste gynekologiske kreften i USA og Europa. 

I Europa ble mer enn 121 000 kvinner diagnostisert med endometriekreft i 2018, mens det i USA anslås at over 66 000 kvinner vil bli diagnostisert i 2023. Selv om det ikke finnes noen screeningtest, er det et tidlig symptom - blødning etter overgangsalder - som betyr at de fleste endometriekrefttilfeller kan kureres med fjerning av livmor - hysterektomi.

– Dessverre, for de 15-20% av pasientene som har en mer aggressiv sykdom, er behandlingsalternativene svært begrensede, og det er derfor studiene som vil bli presentert på ESMO-kongressen er viktige. To studier viste at å gi immunterapi til standard kjemoterapibehandling betydelig forsinket tilbakefall av kreften hos kvinner med avansert/tilbakevendende endometriekreft sammenlignet med bare kjemoterapi, sier Tewari. 

Han mener at legemidlene som vil bli presentert på ESMO-kongressen 2023 har veldig gode sjanser for å føre til regulatorisk godkjenning av nye behandlinger. – Disse studiene har lagt grunnlaget for at kvinner med gynekologiske krefttyper kan motta toppmoderne terapier som forsinket tiden til tilbakefall, noe som gjør det mulig for kvinner som sliter med disse kreftene å leve lenger og ha det bedre.

Powered by Labrador CMS