Bimzelx har fått markedsføringstillatelse i for behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt og aktiv axial spondylartritt - tidligere kalt Bekhterevs sykdom.
Bimzelx har fått markedsføringstillatelse i for behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt og aktiv axial spondylartritt - tidligere kalt Bekhterevs sykdom.

Godkjenner ny behandling av psoriasisartritt og Bekhterev

Bimzelx har fått markedsføringstillatelse i Europa for behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt og aktiv axial spondylartritt - tidligere kalt Bekhterevs sykdom.

Publisert Sist oppdatert

Bimzelx som inneholder virkestoffet bimekizumab har vært godkjent i EU siden august 2021 for voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Beslutningsforum innførte denne behandlingen i november i fjor.

Bimzelx er et humanisert monoklonalt antistoff som selektivt bindes og hemmer både IL-17A og IL-17F, to viktige cytokiner i inflammatoriske prosesser. Det er UCB som har utviklet legemidlet.

Psoriasisartritt er en type leddgikt som ses hos rundt femten prosent av de som har hudsykdommen psoriasis. Tidlig påvisning og behandling av leddsykdom ved psoriasis er viktig for prognosen og kan hos en del forhindre varig skade i ledd. Aksial spondyloartritt, tidligere kalt Bekhterevs sykdom, er en sykdom som rammer ledd i bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester. Trening og fysisk aktivitet er viktig for å hindre stivhet og feilstilling, skriver NHI.

EU-Indikasjonen for aktiv axial spondylartritt (axSpA) inkluderer både behandling for non-radiografisk axial spondylartritt (nr-axSpA) og for ankyloserende spondylitt (AS), også kjent som radiografisk axial spondylartritt (r-axSpA). Disse to godkjenningene er den første markedsføringstillatelsen for bimekizumab for psoriasisartritt og axial spondyloartritt globalt, og de andre og tredje godkjente indikasjonene innenfor EU.

Godkjenningen for behandling av psoriasisartritt (PsA) gjelder enten i kombinasjon med metotreksat eller som monoterapi når metotreksatbehandling ikke er egnet, hos voksne pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på eller er intolerante mot en eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).

EU-godkjennningen av Bimzelx for behandling av psoriasisartritt baserer seg på de fase 3-studiene BE COMPLETE og BE OPTIMAL, mens godkjenningen innenfor axial spondylartritt baserer seg på studiene BE MOBILE 1 og BE MOBILE 2. Alle studiene viste statistisk signifikans og møtte de primære og sekundære endepunktene.

Powered by Labrador CMS