ESMO 2023: 

OPPDATERTE OM MYPATH: Forsker Tonje Lundeby og leder for kreftavdelingen på Oslo universitetetssykehus, Stein Kaasa.

OUS-forskere leder EU-prosjekt på pasientfokusert behandling - presenterte fremgangen på ESMO

Stein Kaasa, som leder kreftavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), og forsker Tonje Lundeby leder EU-prosjektet MyPath, som skal jobbe frem nye løsninger for elektronisk, pasientrettet kreftpleie.

Publisert Sist oppdatert

ESMO, MADRID (HealthTalk): Stein Kaasa holdt fredag muntlig foredrag med oppdateringer om MyPath-prosjektet på den europeiske kreftkongressen ESMO i Madrid.

Økt pasientfokus

Etter sesjonen tok Kaasa og OUS-kollega Tonje Lundeby en prat med HealthTalk for å fortelle om foredraget og MyPath-prosjektet. 

– Bakgrunnen for hele prosjektet er noe vi har jobbet med i mange år: Hvordan kan vi få pasientfokus? Hvordan konsentrerer vi oss om pasienten som lever med sykdommen midt inne i all kreftbehandlingen?

Prosjektet ble en realitet etter at OUS, med Kaasa i spissen, fikk napp på sin søknad etter en Horizon Europe-utlysning fra EU.

– I utlysning forsøkte vi å svare på det EU ba om, som var å lage et opplegg for hvordan man kan lage bedre pasientsentrert behandling som en del av den alminnelige kreftbehandlingen. De ville også at vi skulle prøve å utvikle digitale pasientforløp. Nettopp det har vi begynt å jobbe med nå, forteller Kaasa. 

I gang med å utvikle innhold

– Hva konkret er det du la frem her under din ESMO-presentasjon?

– Her på ESMO i år har vi lagt frem så langt vi har kommet i arbeidet. Essensen i det er at vi nå utvikler innholdet i de digitaliserte pasientforløpene. Det gjør vi sammen med en industriell partner som heter DNV Imatis. Vi jobber også sammen med eksperter i hele Europa for å finne ut hvordan vi skal lage innholdet på best mulig måte, sier Kaasa. 

Det kjøres nå en prosess med de ni europeiske kliniske sentrene som er involvert i MyPath-prosjektet. Fire norske sentre er en del av MyPath Matrix, som er et tilknyttet nasjonalt prosjekt. 

Ikke implementert i dagens praksis

– Hvorfor er det viktig å gjennomføre dette prosjektet?

– Det er fordi vi ser at pasientsentrert behandling ikke er implementert i dagens praksis. Vi vet at veldig mange kreftpasienter sliter med smerte. Internasjonal forskning viser at over 40 prosent av pasientene ikke er riktig smertebehandlet. De har ernæringsproblemer, sosiale problemer, og de har masse engstelse som ikke er godt nok ivaretatt. Retningslinjer viser egentlig hva man skal gjøre med dette, men likevel er det ikke implementert, sier Tonje Lundeby til HealthTalk. 

Forskeren er tilknyttet Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst og administrativ leder for European Palliative Care Research Centre (PRC).

– Dette er vårt forslag til hvordan man kan få dette inn i den daglige kliniske praksisen i onkologien. I tillegg til den digitale løsningen arbeider vi nå med en «Implementation Guideline» og forskning som skal vise akkurat hvilke strategier man bør sette i gang for å få det til i hverdagen, forklarer Lundeby. 

– Veldig kult!

– Hvordan oppleves det å lede et EU-prosjekt fra Norge?

– Det er veldig kult! Det er andre gangen jeg gjør dette. Men det er mye mer komplisert og sammensatt. Du må jobbe med folk fra forskjellige kulturer, og helsesystemene er ofte forskjellige. Det blir helt andre samarbeidsrelasjoner, men det er det som gjør det spennende. Så det er litt avansert prosjektledelse, kan du si, sier Kaasa. 

– Jeg vil si at det er komplekst, sammensatt og lærerikt. Jeg tror det muliggjør gode forbindelser på tvers av hele Europa når det gjelder det å få til god pasientbehandling. Vi kan trekke på hverandres kunnskap og erfaringer, noe som gjør at vi har bedre sjanse for å lykkes, uttaler Lundeby.

– Jeg tenker også at for lille Norge i europeisk sammenheng, så er det viktig at vi er på kartet. Det er kanskje mest viktig for Norge som nasjon, at vi deltar i europeiske utviklings- og implementeringsprosjekter som dette, legger Kaasa til. 

– Det er mange nordmenn som får holde muntlig presentasjon på ESMO i år. Sier det noe om utviklingen i norsk kreftforskning?

– Vi har vært veldig bevisste de siste ti-femten årene på at vi må ut i Europa. På kreftavdelingen som jeg leder har vi hatt et mål om å være synlig i Europa, og vi har satt av ressurser slik at folk kan få det til. Det har vært en ganske bevisst satsing. 

– Jeg støtter det Stein sier, og det sier noe om et Norge som ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Det er nok det aller viktigste vi kan gjøre for å skape den beste pasientbehandlingen i landet vårt, avslutter Lundeby.

Powered by Labrador CMS