SPENNENDE TIDER: I tillegg til fremgang med LTX-315 på flere områder, er Lytix Biopharma snart klare med å ta LTX-401 inn i kliniske studier. – Dette andregenerasjonsmolekylet har vist lovende effekter i prekliniske leverkreftmodeller. Leverkreft er en av de hyppigste og mest alvorlige kreftformene, sier Lytix-direktør Øystein Rekdal.

Lytix Biopharma-sjefen ser lyse tider for selskapets utprøvende kreftmedisiner

Fremskritt i egne kliniske studier og for lisensieringspartner Verrica Pharmaceuticals med LTX-315. Ny legemiddelkandidat er snart klar for kliniske studier. Øystein Rekdal har gode og travle dager på jobb som direktør i det norske biotekselskapet Lytix Biopharma.

Publisert Sist oppdatert

Lytix Biopharma

  • Lytix Biopharma er et immunonkologisk selskap i klinisk fase som utvikler nye immunterapi mot kreft, et område innen kreftterapi som har som mål å aktivere pasientens eget immunforsvar for å bekjempe kreften.
  • Lytix’ ledende produktkandidat, LTX-315, er et «first-in-class» onkolytisk molekyl som representerer et nytt og overlegent in situ terapeutisk vaksinasjonsprinsipp for å øke immunresponsen mot kreften. LTX-315 har potensial til å være den ideelle kombinasjonspartneren med andre typer immunterapi.
  • Selskapet ble notert på Euronext Growth i Oslo i juni 2021, etter en rettet emisjon dekket av investorer som PBM Capital, et USA-basert, helsefokusert investeringsselskap.

– Det er travle dager, sier Øystein Rekdal, administrerende direktør i det norske biotekselskapet Lytix Biopharma, til HealthTalk på telefon fra London. Det er mange konferanser og møter som skal gjennomføres for Lytix-sjefen når selskapet har så mange jern i ilden som de har i disse dager.

Amerikansk selskap tester ut Lytix-kandidat

Siste oppdatering for selskapet kommer fra USA og Verrica Pharmaceuticals. Det amerikanske selskapet lisensierte for noen år siden rettighetene til å utvikle Lytix Biopharmas ledende legemiddelkandidat LTX-315 som behandling av enkelte typer hudkreft. Hovedfokuset ligger på basal cellekarsinom, som på godt norsk kalles «gammelmannskreft».

– Det er en typisk hudkrefttype som oppstår på soleksponerte plasser som for eksempel ansiktet. Den er den hyppigste kreftformen som finnes. Det er ikke den farligste arten, men den kan være problematisk med tanke på at den kan føre til flekker i ansiktet, da dagens behandling i hovedsak er kirurgi, sier Rekdal.

Han tror LTX-315 kan bli et alternativ til kirurgi.

– Den kan behandle og eliminere lesjonen uten kirurgi og hele huden, og kan representere et godt alternativ til kirurgi for pasienter med basalt cellekarsinom.

Amerikanske Verrica gikk etter lisensiering og godkjenning fra amerikanske legemiddelmyndigheter rett i gang med en fase 2-studie. Årsaken var at Lytix allerede hadde gjort det grunnleggende forarbeidet med både fase 1- og fase ½-studie tidligere.

– Allikevel har de måttet se på bivirkningsprofilen for denne typen kreft.

Positive signaler på klinisk effekt

Nå er første del av den tredelte fase 2-studien gjennomført, der man har sett på bivirkninger og hvor høy dose pasientene tolererer. Konklusjonen har vært at man ikke har hatt noen alvorlige bivirkninger ved noen av de testede dosene, og at man nå kan gå i gang med del to med optimal dosering.

– I tillegg melder Verrica om tidligere kliniske tegn på nekrose, altså direkte effekt på tumorvevet, sier Rekdal.

Nå vil Verrica i løpet av andre kvartal 2023 starte opp del to av fase 2-studien. Der vil det amerikanske selskapet gå videre for å finne den endelige dosen og antallet behandlinger som skal testes ut i den tredje delen av studien. Del tre starter opp i løpet av andre halvår 2023.

– Hvilke tanker gjør du deg om en eventuell fase 3-studie, dersom man lykkes i fase 2-studien?

– Selskapet er nå i prosess med å søke FDA-godkjenning for et annet medikament mot hudsykdommen mollusker, så de har jo vist evnen til å ta et legemiddel potensielt helt til markedet. Hvorvidt de klarer dette med LTX-315 mot basalcellekarsinom vet vi ikke i dag. Det kan jo være at det eventuelt blir videreført av et annet større selskap.

USA-suksess kan bety store penger for Lytix

– Hva betyr Verricas suksess økonomisk for Lytix?

– Vi har allerede fått noen milepælsutbetalinger, blant annet ved oppstarten av denne studien. Neste eventuelle milepæl vil være ved en eventuell oppstart av fase 3-studie. Totalt representerer oppnåelsen av alle milepælene i avtalen en totalsum på 100 millioner dollar for oss, i tillegg til eventuelle royalties på salg, sier Rekdal til HealthTalk.

Lytix utvikler også LTX-315 selv innenfor flere ulike kreftindikasjoner. I fjor avsluttet selskapet en mindre fase 2 «proof of concept»-studie, der LTX-315 ble gitt i kombinasjon med såkalt adoptiv t-celleterapi, som potensiell behandling av sarkom (ondartede svulster i binde- og støttevev).

– For at immunterapi skal virke, så må T-celler aktiveres. Sarkompasienter har lavt nivå av aktiverte t-celler, og LTX-315 har evnen til å øke antallet T-celler i pasientene.

I den lille studien fikk man vist at man gjennom kombinasjonsbehandlingen klarte å stabilisere sykdommen i opptil 26 uker.

– Det er et lovende utgangspunkt. Sarkompasienter har få behandlingstilbud, så det er lovende at vi kan forlenge levetiden såpass allerede i første studie. Dette er pasienter som har fått tre-fire linjer med behandling fra før, og noen faktisk så mange som 11 tidligere behandlinger, sier Rekdal, og legger til at studien ble presentert på fjorårets ASCO, verdens største kreftkongress, i Chicago.

To norske studiesteder inkludert

I tillegg jobber selskapet nå med en pågående fase 2-studie, der de kombinerer LTX-315 med immunsjekkpunkt-hemmeren pembroluzimab (Keytruda), i melanompasienter som tidligere har feilet på behandling med anti-PD-1/PD-L1-hemmer.

– Dermed kan all effekt vi ser i studien tilskrives tillegget av LTX-315, i det vi kaller refraktære melanompasienter.

Lytix slet dessverre med rekrutteringen til studien under koronaperioden, men startet opp i USA, og har senere åpnet seks nye studiesteder i Europa.

– Dette inkluderer to studiesteder i Norge - Ahus og Radiumhospitalet. Målet er nå å få ferdig rekrutteringen med totalt 20 pasienter innen sommeren.

I år har selskapet også planer om å klargjøre sin ande legemiddelkandidat LTX-401 for kliniske studier.

– Dette andregenerasjonsmolekylet har vist lovende effekter i prekliniske leverkreftmodeller. Leverkreft er en av de hyppigste og mest alvorlige kreftformene.

– Til slutt: Det er en del murring i bransjen nå om dagen om vanskelige tider for å hente kapital til tidligfase-selskapene innen biotek. Hvordan opplever dere den utviklingen?

– Per i dag har vi kapital inn i 2024, og vi er sånn sett i en grei situasjon. Vi har nok kapital til de nevnte studiene, og vi har ikke begynt på noen konkrete planer om å samle mer penger ennå. Men vi har ikke klar finansiering for studier på vårt nye molekyl, sier Lytix-sjefen.

Powered by Labrador CMS