NY PODCAST

HealthTalk-podcasten oppsummerer de viktigste studiene på verdens største kreftkongress

ASCO Oppsummert Podcast: Lytt til de viktigste studiene fra verdens største kreftkongress

Det årlige møtet til American Society of Clinical Oncology er over. 30 000 leger, forskere og topper fra legemiddelindustrien møtte hverandre i fem dager for å dele viktige forskningsnyheter innen kreftbehandling. I denne podcasten oppsummerer vi de viktigste.

Publisert Sist oppdatert

Lytt til podcasten hvor vi blant annet snakker om disse sakene:

Lungekreft

Det kom ekstraordinære overlevelsedata for lungekreftpasienter etter at de fikk Tagrisso etter operasjon (ADAURA). Tagrisso reduserte risikoen for død med 51 prosent hos pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet Lungekreft som ble diagnostisert tidlig nok til at kreften kunne fjernes kirurgisk.

MSDs kom med en studie som viste at Keytruda har effekt i tidlig lungekreft. Bruken av Keytruda før og etter kirurgi hos personer med tidlig stadium av lungekreft reduserte risikoen for tilbakefall, sykdomsprogresjon, eller død med 42% sammenlignet med placebo i en stor klinisk studie. Funnene fra Merck-studien kalt KEYNOTE-671 gir mer bevis for å støtte bruk av immunterapi i tidligere stadier av lungekreft - først for å krympe svulster for å forbedre kirurgiske resultater, og deretter postoperativt for å eliminere gjenværende svulstceller.

Lymfekreft

For første gang kom det overlevelsesdata på en celleterapi . Det er en stor nyhet og studiens førsteforfatter Jason Westin kaller det et paradigmeskifte

Det var Yescarta fra Gilead som viser at den forlenget livene til pasienter med blodkreftsykdommen storcellet B-celle lymfom med 27% sammenlignet med standard behandling i andrelinje som er høydose kjemoterapi og autolog stamcellestøtte (HMAS). Denne behandlingen har vært enerådende som kurativ behandling i snart 30 år.

Å dokumentere en meningsfull overlevelsesfordel i en randomisert studie og det mot den rådende standardbehandlingen - representerer en nok en milepæl for CAR-T-terapi, som innebærer å trekke ut hvite blodceller fra en pasient og genetisk modifisere dem for å angripe kreft. I skrivende stund vurderer Legemiddelverket om Yescarta er så kostnadseffektiv at den bør tilbys som andrelinjebehandling.

Brystkreft

Brystkreftpillen Kisqali reduserte risikoen for tilbakefall hos kvinner som er diagnostisert med den vanligste typen brystkreft i tidlig stadium med 25 prosent.

Doktor Dennis J. Slamon fikk rungende applaus fra flere tusen kreftleger da han presenterte fase 3-studien NATALEE.

Behandlingen med Kisqali ble gitt etter operasjon - såkalt adjuvant - til kvinner med brystkreft i tidlig fase. (hormonreseptor positiv (HR+), HER2 negativ (HER2-).

Hensikten med behandlingen er å drepe rester av kreftceller som eventuelt måtte være igjen etter operasjon for å redusere faren for at kreften kommer tilbake.

For opp mot halvparten av pasientene får tilbakefall

Funnene vil sannsynligvis føre til godkjenning fra regulatoriske myndigheter i USA og Europa og føre til en mye bredere bruk av legemidlet.

Dette vil også føre til en konkurranse med Eli Lilly, som har et et lignende produkt som heter Verzenios, og gjøre at Pfizers Ibrance vil tape markedsandeler siden dette legemidlet ikke har vist effekt i tidlig brystkreft.

Det har heller ikke vist bedring i totaloverlevelse slik Verzenios og Kisqali har gjort. I USA ser vi at Ibrance blitt sistevalget i behandlingen av metastatisk brystkreft, og jeg regner med at dette også kommer til å skje i Norge, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal.

Føflekkreft

Det kom også veldig gode nyheter på Melanom - og det kommer et intervju med overlege Anna Winge-Main som oppsummerer dette.

I KEYNOTE-942 har Moderna og Merck/MSD dokumentert at Keytruda pluss en eksperimentell mRNA-basert vaksine reduserte risikoen for spredning av den mest dødelige formen for hudkreft med 65 prosent sammenlignet med behandling med bare immunterapi. Tidligere har det kommet data at behandlingen reduserer risikoen for å dø av melanom med 44 prosent.

Winge-Main snakker også om Keynote-716 der Keytruda ble gitt i adjuvant behandling til pasienter med melanom i stadium II B/C for å forhindre at sykdommen kommer tilbake etter operasjonen. Behandlingen er ikke innført i Norge - selv om tilbakefall er stort særlig for de med IIC.

Powered by Labrador CMS