MSD stopper studien etter at en interimsanalyse viser at Keytruda i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi (ADT) og Xtandi ikke forlenget overlevelsen eller bidro til å forlenge tiden en pasient lever uten at sykdommen forverres sammenlignet med placebo.

Keytruda skuffer - MSD skroter sin fjerde prostatakreftstudie

MSD stoppet tirsdag en fase-3 studie der en kombinasjonsbehandling med immunterapien Keytruda viste at den ikke hadde effekt på pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Dette er den fjerde prostatkreftstudien som MSD avbryter.

Publisert Sist oppdatert

Keytruda (pembrolizumab) tilhører en klasse legemidler som heter sjekkpunkthemmere, som deaktiverer programmert død 1-, også kalt PD-1-proteinet som hjelper svulster til å unnslippe immunsystemet.

En interimsanalyse av studien - med navnet Keynote-641 - viste at kombinasjonsterapien ikke forlenget overlevelsen (OS) eller bidro til å forlenge tiden en pasient lever uten at sykdommen forverres (rPFS) sammenlignet med placebo, sier MSD, som i Amerika heter Merck. Behandlingen var også assosiert med en høyere forekomst av alvorlige bivirkninger sammenlignet med placebogruppen, sier MSD.

I studien testet MSD sin immunterapi i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi (ADT) og Xtandi som er utviklet av Astellas Pharma på pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), en avansert form for behandlingsresistent prostatakreft. Pasientene i kontrollgruppen ble behandlet med Xtandi og ADT.

Dermed har Keytruda feilet i fire fase 3-studier for behandling av aggressiv prostatakreft. I tillegg til Keynote-641er dette;

  • Keynote-991, som evaluerte Keytruda-Xtandi-ADT-behandlingen ved hormonsensitiv prostatakreft.

  • Keynote-921 og Keylynk-010 som begge testet Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi og AstraZenecas PARP-hemmeren Lynparza.

Feiler også i lungekreft

MSD gikk tirsdag også ut med nyheten om at en kombinasjonsbehandling med Keytruda sammen med kjemoterapi heller ikke oppfylte hovedmålet i annen senfasestudie kalt Keynote-789. Keytruda forlenget ikke livet til pasienter med metastatisk EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft som tidligere hadde utviklet seg etter behandling med AstraZenecas TKI-hemmer Tagrisso (osimertinib).

Mislykkde studier med Keytruda har blitt hyppigere i det siste ettersom MSD utforsker ulike kombinasjonsbehandlinger for å finne nye indikasjonsområder til den effektive PD-1-hemmeren. Andre tilbakeslag inkluderer studier i hode- og nakkekreft og leverkreft.

Powered by Labrador CMS