Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), dro under et innlegg mandag om vaksiners viktighet for folkehelsen opp igjen ønsket om et voksenvaksinasjonsprogram i Norge.

Skymoen om voksenvaksinasjon: – Lavthengende frukt som regjeringen nå må plukke

Under et industri-arrangert formiddagsmøte mandag 24. april, som hovedsakelig omhandlet ikke-smittsomme sykdommer, tok LMI-sjef Leif Rune Skymoen igjen opp ønsket om et vaksinasjonsprogram for voksne. – Fullfinansiering er den beste løsningen, sa Skymoen.

Publisert

SENTRALEN, OSLO (HealthTalk): Novartis, Novo Nordisk og Legemiddelindustrien (LMI) inviterte mandag 24. april til folkehelse-møte om ikke-smittsomme sykdommer. Bakgrunnen for temaet var den sentrale plassen denne typen sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes, har i folkehelsemeldingen som nylig ble lansert.

Nyttig innsikt i statistikken

I første halvdel av møtet ledet kjendislege Kaveh Rashidi de fremmøtte gjennom et program bestående en rekke prominente fagpersoner fra både nasjonale fagorgan som Folkehelseinsittuttet (FHI) og spesialister innen diabetes og hjerte- og karsykdom. Innledningsvis snakket fagdirektør i FHI, Hanne Løvdal Gulseth, om status for NCD-indikatorene (noncommunicable diseases) og om hvor slaget for folkehelsen står i dag.

Gulseth viste blant annet til at det er felles risikofaktorer for såkalte forebyggbare sykdommer, og at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå planlegger å utvide rammebegrepene med mental helse og luftforurensning.

– Bærekraftsmål nummer tre er å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med én tredel, 33 prosent, mellom 2015 og 2030. Vi kan se av statistikken at tallene for død av ikke smittsomme sykdommer (kreft, hjerte-kar, kols og diabetes) er betydelig høyere for menn enn for kvinner, sa Gulseth.

Hun påpekte at man nå er spente på kurven på prematur død fra hjerte- og karsykdommer, som i mange år har pekt nedover, men som man i 2021 så en liten oppgang på.

– Det vi må finne ut er om dette er en faktisk endring, eller om det er noe annet som kan forklare denne oppsvingen.

En positiv trend er den fortsatte nedgangen i antallet daglige røykere i Norge. FHIs fagdirektør pekte på flere tiltak gjennom nærmere 50 år som har bidratt positivt til dette.

– Ser vi røyekekurven og lungekreftkurven opp mot hverandre, så ser vi at forebygging hjelper. Det får ned forekomsten av lungekreft, men forebygging tar tid, sa Gulseth, som dessverre også måtte vise til en negativ utvikling.

– Vi ser at av og til-røykingen hos unge menn øker, og det er faktisk én av fem unge menn som røyker av og til nå. Det er det høyeste tallet vi har hatt siden vi begynte å måle. Røyking av og til er kanskje mer sosialt akseptabelt enn røyking hver dag.

Ny bønn om vaksinasjonsprogram for voksne

FHI ble etterfulgt av LMI og ny administrerende direktør Leif Rune Skymoen, som tok for seg legemidler og vaksiners betydning for folkehelsen. Og selv om møtet handlet om ikke-smittsomme sykdommer, ble smittsomme sykdommer hyppig nevnt i Skymoens innlegg om vaksiner.

– Før vi startet opp vaksinering mot rotavirus, rammet dette viruset nesten alle barn under fem år. Før vaksinen ble omtrent 900 barn lagt inn på sykehus med rotavirus årlig. Etter at vaksinen kom, så man en 86 prosent nedgang i andelen barn som ble lagt inn. Dette har klart størst effekt på de minste, men det får også ringvirkninger, ved at flere foreldre kan være i jobb i stedet for å være hjemme med barna.

Han pekte videre på HPV-vaksine, som først ble tilgjengelig for jenter i Norge, og som nå er tilgjengelig for gutter også.

– Vi vet at HPV forårsaker nesten alle tilfeller av kreft i livmorhalsen. I Australia og USA har vaksineringen hatt en dramatisk effekt på antallet HPV-infeksjoner, og det spås at HPV-relatert sykdom kan bli utryddet i Australia innen de neste 20 årene, sa Skymoen, som naturlig nok også nevnte covid-19-vaksinene som et nylig eksempel på medisinske innovasjoner viktig for folkehelsen.

– LMI slår et slag for vaksinasjonsprogram for voksne, Vi tror det vil bli viktig for å utjevne sosiale forskjeller. Det er en lavthengende frukt. Regjeringen har nå sett frukten, og nå vil vi også at de skal plukke den, og det fort, sa Skymoen.

Powered by Labrador CMS