Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen og NHO-leder Ole Erik Almlid mener regjeringen bør satse mer på teknologi

Etterlyser investeringer i helseteknologi

Norge bør investere mer i teknologi for helsesektoren, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Sykepleierforbundet (NSF).

Publisert

Teknologi er en del av løsningen på utfordringene knyttet til bemanningsutfordringer og eldrebølgen, mener NHO og NSF. De mener staten ikke gjør store nok investeringer på feltet.

– Befolkningen blir eldre og får mer komplekse helseutfordringer. Samtidig øker mangelen på helsepersonell. For å beholde og rekruttere sykepleiere så må belastningen på de ansatte må ned. Teknologi og innovasjon er nødvendig verktøy for å få det til, sier Lill Sverresdatter Larsen forbundsleder i NSF i en felles pressemelding med NHO.

De viser til Helsepersonellkommisjonen som slår fast at det kommer til å bli færre helseansatte per pasient.

– Det er et politisk ansvar å sørge for ressursene som trengs. Å satse på teknologi vil kunne gi befolkningen tilgang på riktig kompetanse på en kostnadseffektiv måte, ifølge Larsen.

Såkalt velferdsteknologi kan frigjøre tid for helsepersonell til å gjøre oppgaver kun mennesker kan gjøre, ifølge NHO-leder Ole Erik Almlid.

– Eldrebølgen venter ikke. Helse-Norge må kle seg i digital rustning for å møte utfordringene og gi pasientene hjelpen de trenger, sier han.

Powered by Labrador CMS