Helseøkonom lanserte nytt sykdomsbegrep - tror det kan provosere noen

Helseøkonom Ivar Sønbø Kristiansen har funnet opp begrepet NALET, som står for «Nye, Alminnelige, Livsstilsrelaterte, Egendefinerte Tilstander». – Det er diffuse sykdommer der vi ikke har effektiv behandling, og der kostnadene for samfunnet kan bli store.

Publisert Sist oppdatert

SENTRALEN, OSLO (HealthTalk): Sønbø Kristiansen er professor emeritus (pensjonert professor) ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Universitetet i Oslo, og har tidligere også vært tilknyttet konsulentselskapet Oslo Economics. 

Sønbø Kristiansens NALET-tilstander:

 • Kjønnsdysfori

 • ME

 • Endometriose

 • Hyperaktiv blære (kvinner)

 • Psykiske lidelser for unge 20-29 år

 • Spontanabort

 • Inneklima-symptomer

Onsdag holdt helseøkonomen foredrag på Legemiddelindustriens (LMIs) helseøkonomiske fagdag på Sentralen i Oslo. Sønbø Kristiansen ville gjennom foredraget diskutere om den medisinske utviklingen tvinger frem behov for endringer i hvordan vi gjør prioriteringer i Norge. 

Fremskritt og tilbakeskritt

Den pensjonerte økonomen pekte på de mange medisinske fremskrittene som har kommet de siste årene: Hjerte- og kardødeligheten har blitt halvert gjennom nye legemidler, kirurgi og livsstilsendringer, mens vi har fått bedre prognoser for pasienter med flere ulike kreftformer, inkludert brystkreft, lungekreft og hudkreft. 

– Samtidig har vi noen tilbakeskritt: Vi har overdiagnostikk av brystkreft, føflekkreft og prostatakreft, og vi har også overbehandling innen blant annet kreft og bruk av antibiotika, sier han.

Mener pasienten definerer symptomene

Deretter kom helseøkonomen, som ikke er ukjent for å presentere sterke meninger i mediene, med en brannfakkel: Han presenterte nemlig et nytt og selvlaget begrep som heter NALET. Det er en forkortelse for «Nye, Alminnelige, Livsstilsrelaterte, Egendefinerte Tilstander».

Sønbø Kristiansen forklarer til HealthTalk at begrepet omfatter en gruppe med tilstander og plager som blir stadig vanligere. Han mener sykdommene karakteriseres ved at det er pasienten selv som definerer symptomene, og at det finnes lite objektive kriterier.

– Det er vanskelig å vite hva som ligger til grunn for sykdommene, og det er dårlig dokumentert behandling. Men det blir flere og flere av dem. Typiske eksempler er ME, kjønnsdysfori, angst og depresjon, og de rammer også unge mennesker. Forekomsten av disse sykdommene øker. 

På scenen presenterte han følgende liste over NALET-sykdommer og plager.

 • Kjønnsdysfori

 • ME

 • Endometriose

 • Hyperaktiv blære (kvinner)

 • Psykiske lidelser for unge 20-29 år

 • Spontanabort

 • Inneklima-symptomer

Han pekte på at disse sykdommene/tilstandene totalt sett rammer rundt 840 000 nordmenn, og koster samfunnet over 7,4 milliarder kroner årlig. 

Erstattes av diffuse lidelser

Sønbø Kristiansen observasjon går på at når vi forbedrer medisinsk behandling av kjente sykdommer, ser det ut til at de erstattes av det han betegner som mer diffuse lidelser. Disse nye lidelsene mangler effektiv behandling, og kan medføre store samfunnskostnader. 

– En betydelig konsekvens er at personer med slike tilstander ofte blir sykemeldt eller går over til uføretrygd.

– Disse ideene kan nok virke provoserende på noen. Hva tenker du disse tankene bør føre til?

– Jeg tror først og fremst at både helsemyndigheter og helsepolitikere må stille mer krav til dokumentasjon og hva som er årsaken til sykdommen. Personlig tror jeg at en del stammer fra mentale plager, og at vi i økende grad melder oss ut av plikten til å delta i arbeidslivet.

– Hva er sjansene for at begrepet NALET blir et nytt faktisk begrep?

– Den er nok antakelig lav, men jeg håper det kan føre til mer oppmerksomhet rundt fenomenet, og jeg har tenkt å skrive mer om det, avslutter Sønbø Kristiansen.

Powered by Labrador CMS