I dag i USA kreves det to separate vaksiner, med behov for fire injeksjoner, for å beskytte mot de nevnte fem serogruppene av meningokokk. Den nye vaksinekandidaten fra GSK kan, hvis godkjent, gi bedre beskyttelse med færre injeksjoner for de som skal vaksineres.

Positive fase 3-data for GSKs «5 i 1»-vaksine mot meningokokk

Dersom den blir godkjent kan vaksinen gi den bredeste meningokokk-serotype-dekningen på markedet, og kan tilby en lettere immuniseringsplan.

Publisert

Ifølge en pressemelding fra GSK møtte MenABCWY-kombinasjonsvaksinen alle studiens 11 primærendemål i den avgjørene fase 3-studien. Vaksinen administreres som to doser gitt med seks måneders mellomrom, i friske individer mellom 10-25 år.

Kombinerer to eksisterende vaksiner

Vaksinenkandidaten kombinerer de antigeniske komponentene til selskapets eksisterende meningokokk-vaksiner, Bexsero og Menveo, og demonstrerte i studien ikke-underlegenhet til disse, i personer mellom 10-25 år. 5 i 1-vaksinekandidaten fremkalte en klinisk meningsfull respons i de vaksinerte.

Vaksinen skal beskytte mot alle fem serogrupper av meningokokk-bakterien (Neisseria meningitides), som er A, B, C, W og Y. Disse kan forårsake såkalt invasiv meningokokk-sykdom, som er en viktig årsak til hjernehinnebetennelse og sepsis.

– Signfikant påvirkning på folkehelsen

I dag i USA kreves det to separate vaksiner, med behov for fire injeksjoner, for å beskytte mot de nevnte fem serogruppene av meningokokk.

– Disse statistisk signifikante fase 3-dataene er et lovende steg mot å redusere insidensen av meningokokksykdom. I USA ville rutinebruk av en 5 i 1-meningokokkvaksine med et todose-regime i ungdommer mellom 16-18 år, rett før sykdomsraten når sin topp, hatt signfikant påvirkning på folkehelsen, sier Tony Wood, vitenskapsdirektør i GSK, i en kommentar fra selskapet.

GSK melder at de nå jobber tett med regulatoriske myndigheter for å vurdere det fullstendige datasettet fra fase 3-studien. Den kliniske studien fungerte både som en bekreftelsesstudie for Bexsero og som en fase 3-studie for MenABCWY. Detaljerte resultater fra fase 3-studien skal etter planen presenteres på en kommende.

Den randomiserte, kontrollerte, observatør-blindede, multinasjonale fase 3-studien evaluerte sikkerhet, tolerabilitet og immunogenisitet til GSK MenABCWY-vaksinekandidat. Studien startet i august 2020, og omtrent 3650 deltakere mellom 10-25 år fra USA, Canada, Tsjekkia, Estland, Finland, Tyrkia og Australia var inkludert i studien.

Powered by Labrador CMS