GLAD:
GLAD:

Glad for ja til medisin mot barneleddgikt

– Vi er veldig glad for at også barn med spondyloartrittsykdommer nå får mulighet til å bruke en ny behandling dersom de ikke har tolerert konvensjonell behandling eller har respondert tilstrekkelig på dagens tilbud. Dette gjør at barn over 6 år kan få redusert både smerter og betennelse.

Publisert

Det sier daglig leder i Novartis Norge Veronika Barrabés etter at Beslutningsforum på dagens møte valgte å innføre legemidlet Cosentyx (sekukinumab) til behandling av de revmatologiske barneindikasjonene entesittrelatert artritt (ERA) og juvenil psoriasisartritt (JPsA).

Legemiddelet kan tas i bruk på de som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling, eller som ikke tolererer den.

Dette er det første legemiddelet som er vedtatt innført og som virker ved å hemme signalstoffet interleukin 17A. Signalstoffet interleukin 17A (IL-17A) spiller en viktig rolle i utviklingen av disse og flere andre revmatiske sykdommer. Ved å hemme IL-17A reduseres smerte og betennelse hos pasientene.

I følge Legemiddelverket er barneleddgikt en sjelden sykdom som rammer cirka 100 av 100 000 barn. Det vil si at cirka 1000 barn under 16 år har barneleddgikt i Norge. Jenter får oftere barneleddgikt enn gutter. Barneleddgikt kan starte i alderen noen få måneder til 16 år.

Legemiddelverket sier det er usikkert hvor mange norske pasienter som vil være aktuelle for behandling med Cosentyx.

Godkjenningsstudien for disse sykdommene viste at når pasienter ble behandlet med Cosentyx til lav sykdomsaktivitet, og deretter fortsatte på enten Cosentyx eller placebo så gikk det signifikant lengre tid til oppbluss av sykdommen for de pasientene som sto på Cosentyx.

Powered by Labrador CMS