Episode 3: Den persontilpassede revolusjon

Presisjonsmedisin skreddersys til behandling av kreftsvulstene

I kreftbehandlingen kommer det stadig flere nye legemidler som skreddersys til den molekylære profilen til pasientens kreftsvulst. Dette kalles presisjonsmedisin og er et viktig skritt i retning av mer effektiv kreftbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Det er viktig å finne den molekylære profilen tidlig slik at legene kan sette inn den beste behandlingen for pasienten. Dette gjøres med gensekvenseringsteknologi som vi belyste i den første podcasten i denne serien “Genene avslører kreftsvulstens hemmeligheter”. Den kan du lytte til her.

I den tredje episoden av podcastserien Den persontilpassede revolusjon snakker vi med:

  • Professor og kreftlege Odd Terje Brustugun

  • Pasienten Liv Ekeberg Moen som er behandlet med det målrettede brystkreftlegemidlet Enhertu

  • Kreftlege Marius Normann på den private Kreftklinikken

  • Professor og kreftlege Åslaug Helland som leder studien IMPRESS

Vi ser nærmere på to målrettede behandlingsprinsipper som retter seg mot drivermutasjoner i kreftcellene:

Småmolekylære legemidler som tyrosinkinasehemmere og PARP-hemmere. De er små nok til å komme lett inn i kreftcellene.

Liv Ekeberg Moen har blitt behandlet med presisjonslegemidlet Enhertu på den private Kreftklinikken. Behandling koster om lag 100 000 kroner per måned og betales gjennom helseforsikringen hun har gjennom jobben. Foto: HealthTalk
Liv Ekeberg Moen har blitt behandlet med presisjonslegemidlet Enhertu på den private Kreftklinikken. Behandling koster om lag 100 000 kroner per måned og betales gjennom helseforsikringen hun har gjennom jobben. Foto: HealthTalk

Et annet behandlingsprinsipp er antistoffer som målrettet frakter cellegift eller stråling direkte til kreftcellene.

Det åpner seg dessuten muligheter for pasienter som har brukt opp alle behandlingsmulighetene til å delta i studien Impress Norway der persontilpasset medisin brukes utenfor indikasjonsområdet.

Powered by Labrador CMS