ØKER SJANSJEN: – Resultatene fra studien øker sjansen for at Wegovy får blå resept, sier seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth ved Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Wegovy reduserer alvorlige hjertekomplikasjoner med 20 prosent: – Dette er veldig gode nyheter

Fedmemedisinen Wegovy reduserer kardiovaskulær risiko som hjerteinfarkt, slag og død med 20 prosent, viser en banebrytende studie. Nå tror overlege og fedmeekspert Jøran Hjelmesæth at resultatene øker muligheten for at Wegovy får blå resept.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Studiens resultater: Fedmemedisinen Wegovy har vist en 20 % reduksjon i kardiovaskulær risiko, som hjerteinfarkt, slag og død, ifølge en banebrytende studie.
  • Detaljene: Studien, kalt Select-studien, involverte omtrent 17 500 pasienter over en periode på fem år. Den bekreftet at Wegovy bidro til nedgangen i kardiovaskulære hendelser sammenlignet med en placebo-gruppe.
  • Ekspertuttalelse: Jøran Hjelmesæth, en fedmeekspert og professor ved Universitetet i Oslo, understreket at dette er første gang en fedmemedisin har vist slike resultater, og at det er svært spennende og interessant.
  • Økonomiske og politiske implikasjoner: Myndighetene i Norge har vært treg til å dekke kostnadene for effektive slankemidler. Med den nåværende prisen på Wegovy kan innføring på blå resept koste den norske staten opp mot to milliarder kroner i året.
  • Økonomisk reaksjon: Etter offentliggjøring av resultatene steg Novo Nordisk's børskurs med 17 %. Selskapet har sett en økning i aksjeverdien på nesten 150 % over de siste to årene, og er nå blant verdens 20 mest verdifulle selskaper

En ukentlig injeksjon med fedmemedisinen Wegovy reduserte risikoen for alvorlige hjertekomplikasjoner med 20 prosent. Det viser resultater fra en stor senfasestudie som ble offentliggjort på tirsdag.

Resultatet åpner opp for at legemidlet kan komme på blå resept i Norge, men viktigere for Novo så øker dette muligheten for at amerikanske helseforsikringsselskaper vil betale for behandlingen. Aksjemarkedet svarte med å sende børskursen opp 17 prosent. Parallelt med at pasientene taper vekt, har Novo Nordisk aksjen har lagt på seg nesten 150 prosent de siste to årene.

Select-studien med omtrent 17 500 pasienter har pågått i fem år og er den første som viser at en fedmemedisin gir langsiktige kardiovaskulære fordeler. Selskapet rapporterte kun toppresultater i en pressemelding tirsdag, og kom ikke med tall på reduksjonene legemidlet har på hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulære dødsfall – som er studiens kombinerte primære endepunkt. Selskapet uttaler imidlertid at alle tre faktirer bidro til nedgangen i kardiovaskulære hendelser i gruppen av deltakere som fikk Wegovy - sammenlignet med de som fikk et placebo.

Jøran Hjelmesæth er fedmeekspert og seksjonsoverlege ved Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen - Forskningsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo. Han har også vært nasjonal hovedutprøver for SELECT-studien, og senteret har rekruttert 30 norske pasienter til studien.

Jøran Hjelmesæth er en av norges fremste eksperter på behandling av fedme.

– Studien har sett på effekten av Wegovy 2,4 mg ukentlig hos personer med overvekt eller fedme, og med tidligere hjerte-karsykdom, som inkluderer hjerteinfarkt, hjerneslag eller perifer karsykdom. Hypotesen for studien var at behandlingen kunne redusere risikoen for nye hendelser, og det har den tydeligvis klart å vise, sier Hjelmesæth til HealthTalk.

Han påpeker at det er første gang en studie viser at en slankemedisin kan vise til slike resultater.

– Man har tidligere vist enda litt større effekt hos pasienter med diabetes type 2, men dette er kjempespennende og interessant, sier fedmeeksperten.

Han påpeker at det foreløpig kun er publisert en pressemelding med resultater, og at en komplett medisinsk publikasjon nok vil komme senere i høst.

Resultatet av den randomiserte studien som har pågått i fem år er en stor seier for Novo Nordisk, men også for andre selskaper som utvikler relaterte fedmebehandlinger. Eli Lilly som har utviklet Mounjaro steg nesten 14 prosent på børsen. Mounjaro er godkjent for diabetes og har i studier vist potensial for større vektreduksjon enn Wegovy. Medisinen fra Eli Lilly venter nå på regulatorisk godkjenning for bruk i fedme i USA og Europa. Pfizer, Amgen og mange andre selskaper utvikler også GLP-1 medisiner.

Fedme en risikofaktor

Resultatene bekrefter den vitenskapelige konsensusen om at fedme er en risikofaktor for helseproblemer som slag og hjerteinfarkt, og støtter også argumenter fra legemiddelprodusenter om at fedmemedisiner ikke er kosmetiske produkter som hjelper folk med å gå ned i vekt, men er behandlinger som kan forbedre helsen over flere år.

– Select er en banebrytende studie og har vist at semaglutid 2.4 mg har potensial til å endre hvordan fedme betraktes og behandles, sier Martin Holst Lange, Novos visepresident for utvikling, i en uttalelse, og refererte til det vitenskapelige navnet og doseringen av Wegovy.

Selskapets forteller ikke hvor mye vekt pasientene i studien gikk ned og om vekttapet ble opprettholdt over de fem årene. Novo sa at de ville presentere detaljerte resultater fra studien på en vitenskapelig konferanse i fjerde kvartal dette året.

Wegovy, som også selges under merkenavnet Ozempic for type 2-diabetes, har økt i popularitet og utløst det som anses som en fedmerevolusjon for sin evne til å redusere opptil 15 prosent av folks vekt.

Vanskelig å få blå resept

Men i Norge og i resten av den vestlige verden har myndigheter og helseforsikringsselskaper vært sene til å dekke pasientenes kostnader for de mest effektive slankelegemidlene. En av årsakene er at de har vært betraktet som livsstilsbehandlinger snarere enn medisinsk nødvendige. En annen årsak er at dette er kostbare legemidler - Wegovy koster rundt 36.000 kroner i året i Norge og $13,600 i USA - og med potensielt mange brukere vil det bety en betydelig kostnad for myndigheter og helseforsikringsselskaper. Siden Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kom i gang på 80-tallet, så har vektoppgangen i den norske befolkningen vært stor. Ferske tall viser at mellom 60 og 70 prosent av Norges voksne befolkning (fra 20 år og oppover) er overvektige eller har fedme.

I Norge har derfor Legemiddelverket avslått å gi blå resept for legemidler mot overvekt som Saxenda som også utvikles av Novo Nordisk og har omtrent samme pris som Wegovy. Legemiddelverket har oppgitt at det kan være 120.000 pasienter med sykelig overvekt i Norge, og sier at eksperter antar at rundt halvparten av disse vil kunne ta i bruk Wegovy hvis det havner på blå resept. Det vil i så fall kunne koste staten rundt to milliarder kroner i året.

– Tror du disse resultatene øker sannsynligheten for at Wegovy vil få blåreseptrefusjon i Norge?

– Legemiddelverket har allerede sagt at de har ventet på disse resultatene for å kunne gjøre en ny vurdering når resultatene foreligger. Det er stor sannsynlighet for at dette vil påvirke valget i den retning. Likevel må jeg understreke at resultatene kun gjelder de pasientene som har hatt hjerte- og karsykdom fra før, så vi vet ikke om det også gjelder for de som ikke har hatt hjerte- og karsykdom, sier han, men legger til:

– Flertallet har ikke hatt disse sykdommene, men det styrker hypotesen om at det kan være positivt også for de som ikke har hatt hjerte- og karsykdom.

– Veldig gode nyheter

Hjelmesæth er klar på at dette er veldig gode nyheter.

– Det ser ut til at såkalte GLP-1-analoger, altså medisiner som ligner på glukagonlignende peptid, både har blodsukkersenkende, apetittreduserende, vektreduserende og nå også sannsynligvis forebyggende effekt på hjerte- og karsykdom. Dette er veldig spennende, sier Hjelmesæth.

Men selv om resultatene fra Select-studien viser at Wegovy ikke bare får folk ned i vekt, men også har medisinske fordeler er det regjeringen og i siste instans Stortinget som vil bestemme om norske pasienter skal få legemidlet på blå resept. Legemiddelverket kan nemlig ikke innvilge blå resept for legemidler som har en merkostnad for fellesskapet som er høyere enn 100 millioner kroner per år.

Tor Frostelid er direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk

– Vi har dialog med Legemiddelverket om refusjon for Wegovy for pasientene med sykelig overvekt. Vi ser imidlertid at dette kan ta tid, blant annet fordi de estimerte budsjettkonsekvensene er store og vil kreve politisk handling, sa direktør for samfunns- og myndighetskontakt Tor Frostelid i Novo Nordisk i sommer.

Men før politikerne kan ta sin beslutning må Legemiddelverket gjøre en ny metodevurdering basert på Select-studien. Da vil det også bli igangsatt prisforhandlinger for at prisen skal stå i et rimelig forhold til effekten som legemidlet vist i studien og betalingsvilligheten til staten. Det vil trolig bety at pasienter tidligst kan få Wegovy på blå resept mot slutten av 2024.

Novo Nordisk har også under utvikling en oral versjon av Wegovy som i studier har vist like stor effekt som den injiserbare Wegovy.

Interessekonflikter: Tidligere Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har mottatt økonomisk kompensasjon fra Novo Nordisk, selskapet bak Wegovy, for å gjennomføre SELECT-studien i Norge, men ikke Hjelmesæth personlig. Jøran Hjelmesæth er nasjonal utprøver i Norge for SELECT-studien. Han har også mottatt foredragshonorar fra de fleste aktørene på fedmefeltet, inkludert Novo Nordisk.

Powered by Labrador CMS