FORHANDLINGSKLARE: Tor Frostelid i Novo Nordisk sier de nye studiedataene presenteres i løpet av fjerde kvartal i år. – Vi er alltid åpne for å vurdere ny informasjon og se på en sak på nytt, sier Rita Hvalbye i Legemiddelverket.

SLV tror på ny diskusjon med Novo Nordisk om blåresept for Wegovy «ganske snart»

Enhetsleder Rita Hvalbye i Legemiddelverket mener de nye resultatene som viser slankemedisinen Wegovys forebyggende effekt på hjerte- og karhendelser er spennende.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken kom det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk med resultater fra den femårige og lenge etterlengtede kliniske studien SELECT. Studien viste at slankemedisinen Wegovy reduserer risikoen for nye hjerte- og karhendelser med 20 prosent hos pasienter med overvekt eller fedme, og som tidligere har hatt hjerte- og karsykdom.

Resultatene gjorde at børsverdien til Novo Nordisk skjøt i været, og selskapet ble på kort tid verdt 500 milliarder kroner mer.

Nyheten kan også bli viktig i spørsmålet om tilgangen til legemidlet her i Norge. Legemiddelverket sa nemlig tidligere i år nei til Novo Nordisks søknad om blåreseptrefusjon. Begrunnelsen var da at prisen på legemiddelet var for høy sett i forhold til effekten. Legemiddelmyndigheten har også uttalt at de har ventet på nye data på såkalte «harde endepunkt», som hjerte- og karhendelser.

Data kommer på slutten av året

Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Novo Nordisk Norge, Tor Frostelid, skriver i en SMS til HealthTalk at de ikke kan kommentere så mye på resultatene utover det som stod i pressemeldingen fra selskapet.

– Dataene blir presentert senere i år i fjerde kvartal en gang, skriver han.

– Vil dere følge opp med SLV angående blåresept nå når dere har nye data å vise til?

– Ja. SELECT-dataene har jo vært etterlyst også av SLV, men foreløpig er det bare topplinje-resultatene som er tilgjengelige, skriver Frostelid.

Vil vurdere saken på nytt

Rita Hvalbye, enhetsleder i Statens legemiddelverk, presiserer overfor HealthTalk at Legemiddelverket vurderer sykelig overvekt som alvorlig kronisk sykdom.

– Grunnen til at vi har fattet vedtak om avslag for blå resept er at prisen så langt ikke har stått i et rimelig forhold til de dokumenterte helsegevinstene, sier hun.

Hvalbye mener det er spennende resultater for Wegovy som nå har kommet.

– I arbeidet med metodevurderingen for Wegovy har det vært en del ting vi ikke visste. Det har også vært relativt korte studier for et legemiddel som potensielt skal brukes livet ut. Derfor er det positivt at vi nå får ny informasjon. Vi er alltid åpne for å vurdere ny informasjon og se på en sak på nytt, sier Hvalbye.

Hun påpeker likevel at de hverken har mottatt de nye dataene eller noen nye pristilbud fra Novo Nordisk ennå.

– Produsenten må sende inn dataene til oss. Vi har sett overskriftene om resultatene, men det er vanskelig å si nå hva disse har å si for refusjonsbeslutningen. I tillegg er det en litt annen populasjon som er undersøkt. Men vi er glade for nye data, og venter på at Novo skal sende dem inn, sier hun.

– Har det skjedd utvikling i denne saken i tiden mellom første avslag og de nye dataene som nå har kommet?

– Vi har hatt møter med Novo Nordisk, men det har ikke skjedd noen bevegelser, da vi hverken har fått ny dokumentasjon eller nye pristilbud å forholde oss til. Men det har blitt henvist til at disse dataene kommer til høsten, og slik jeg leser det Tor Frostelid i Novo Nordisk har uttalt, så regner jeg med at vi hører fra dem ganske snart.

Ønsker lavere pristilbud

Hvalbye er likevel klar på at selskapet har hatt full anledning til å komme med et pristilbud som kunne tatt legemidlet innenfor kost-nyttekravene, også uten de nye dataene.

– Det har vært rom for å kunne gjøre dette raskere, sier enhetslederen.

– Vil de nye dataene kunne være gode nok til at dere vil si ja til Novos opprinnelige pristilbud for Wegovy?

– Det avhenger helt av hvor gode dataene er. Men generelt sett er det i denne saken snakk om såpass mye penger at det vil være naturlig å tenke på behov for reduksjon i pris uansett, med tanke på det totale legemiddelbudsjettet. Det er uansett ikke realistisk å tenke at vi i denne saken vil komme under fullmaktsgrensen, sier Hvalbye.

Powered by Labrador CMS