Novo Nordisk gikk mandag ut med topplinjedata som viser at en slankepille med virkestoffet semaglutid gir en tilsvarende vektreduksjon som den ukentlige Wegovyinjeksjonen som også inneholder virkestoffet semaglutid.

Oral versjon av Wegovy gir 15 prosent vekttap

Den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk gikk mandag ut med positive resultater fra OASIS 1-studien som tester ut en oral versjon av virkestoffet semaglutid.

Publisert Sist oppdatert

En oral versjon av semaglutid, legemidlet som markedsføres som Ozempic og Wegovy, førte til et betydelig vekttap i en studie som inkluderte mennesker med fedme.

Studien inkluderte 667 voksne med fedme eller overvekt og en eller flere tileggssykdommer. Deltakerne tok oral semaglutid 50 mg daglig i tillegg til livsstilsintervensjon.

Novo Nordisk sier de vil søke om regulatorisk godkjenning i USA og EU i 2023.

Legemidler for behandling av fedme og diabetes

  • Ozempic (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg per dose.

  • Rybelsus (semaglutid) for behandling av diabetes type 2. Tabletter 3mg, 7 mg og 14 mg.

  • Wegovy (semaglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg per dose).

  • Saxenda (liraglutid) for vektkontroll. Injeksjonsvæske, 6 mg.

Ozempic og Rybelsus inneholder det samme virkestoffet som Wegovy - semaglutid. Men det er bare Wegovy som formelt er godkjent av EMA og Legemiddelverket for vektkontroll, og det er bare Wegovy som har doser som er spesielt tilpasset behandling av overvekt. Men leger kan likevel velge å bruke Ozempic «off-label» (utenfor godkjent bruksområde) for behandling av overvekt. Det er opp til legen å avgjøre dette. Men legen kan ikke skrive Ozempic på blå resept når legemidlet brukes ved overvekt.

Kilde: Legemiddelverket

Resultatene er nok en positiv nyhet for Novo Nordisk, som med sin ukentlige Wegovy-injeksjon - som også inneholder virkestoffet semaglutid - har transformert markedet for slankemedisiner siden det ble lansert i USA i 2021. Wegovy er også godkjent i Norge, men har ikke fått blå resept.

Resultatene viser at studiedeltakerne som tok oral semaglutid opplevde et betydelig og signifikant vekttap sammenlignet med placebo. Etter 17 måneders behandling mistet pasienter behandlet med en daglig semaglutid-tablett 15,1% av kroppsvekten, mens de på placebo mistet 2,4%, sa Novo Nordisk. Resultatet er sammenlignbart med ukentlige injeksjoner av Wegovy, som i en tidligere studie førte til 14,9% vekttap over samme tidsperiode.

I begge studiene var de vanligste bivirkningene gastrointestinale problemer, med flertallet av tilfellene vurdert som milde eller moderate, sa selskapet.

– Valget mellom en daglig tablett eller en ukentlig injeksjon for å behandle fedme gir pasienter og helsepersonell muligheten til å velge det som passer best for den enkelte, sier Novo Nordisk´ utviklingsdirektør Martin Holst Lange i en pressemelding.

En lavere dose-versjon av semaglutid i pillerform er allerede godkjent som behandling for type 2-diabetes under merkenavnet Rybelsus.

Wegovy har vært en enorm suksess siden den vant godkjenning fra Food and Drug Administration i 2021, og brakte inn mer enn 2 milliarder dollar for Novo Nordisk i fjor, og bidro til med å innlede det mange ser som et paradigmeskifte i fedmebehandlingen. Men selskapet har hatt problemer med å produsere nok semaglutid, enten det er oralt eller injiserbart. Nå har Novo Nordisk satt annonseringen av Wegovy på pause i USA fordi de sliter med å dekke etterspørselen. Tidligere denne måneden sa selskapet at det ville begynne å begrense startdoser for nye pasienter for å sikre en jevn forsyning for folk som allerede bruker legemidlet.

Novo Nordisk har dominert markedet, men vil snart møte konkurranse fra Eli Lillys Mounjaro, en medisin som er godkjent for behandling av diabetes, men som har potensial for enda større vekttap. Pfizer, Amgen og andre jobber med rivaliserende behandlinger.

I går kom også Pfizer med nyheter fra en fase 2-studie som viser at deres legemiddel danuglipron er like effektivt som Novos Ozempic.

Danuglipron, Mounjaro, Ozempic og Wegovy tilhører en del av en klasse legemidler kalt glukagonlignende peptid-1-agonister. De etterligner et hormon produsert i tarmen kalt GLP-1, som signaliserer til hjernen når en person er mett. Disse legemidlene kan også hjelpe folk med å håndtere type 2-diabetes fordi de oppmuntrer til insulinfrigjøring fra bukspyttkjertelen, noe som senker blodsukkernivået.

Wall Street-analytikere forventer at markedet for slike medisiner vil nå 100 milliarder dollar i året innen utgangen av tiåret.

Powered by Labrador CMS