– Det er forventet at legemidler med høy etterspørsel og kostnad blir målet for forfalskning. Men slike tilfeller understreker effektiviteten av vårt system, sier Kai Mjaanes.

Falske slankemedisiner: Slik forhindrer EU-landene at de blir solgt i apotekene

EUs verifikasjonssystem som skal luke ut forfalskede legemidler i den lovlige apotek- og grossistkjeden, hindret nylig salg av forfalskede slankemedisiner. – Forfalskede legemidler er sjeldne i Europa, delvis takket være vårt robuste sikkerhetssystem, sier Kai Mjaanes i Nomvec. 

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de siste par årene har bruk av diabetesmedisinen Ozempic (semaglutid) som et slankelegemiddel økt kraftig. Dette har gjort medisinen til et attraktivt mål for de som produserer og selger forfalskede legemidler. 

I oktober rapporterte Det Europeiske Legemiddelkontoret (EMA) at de hadde oppdaget falske, ferdigfylte injeksjonspenner av Ozempic - som også blir brukt off- label som et slankemiddel - hos legemiddelgrossister i EU og Storbritannia.

Injeksjonspennene, som hadde tyske merkelapper og pakningsvedlegg, stammet fra grossister i Østerrike og Tyskland, skriver EMA, som også understreket at det ikke finnes bevis på at falske Ozempic-penner har blitt solgt til pasienter fra lovlige apotek i Europa. 

Verifikasjonsystem  

Dagbladet har blant annet skrevet om at pasienter har blitt lagt inn med hypoglykemi og anfall etter bruk av falske Ozempic-medisiner, men at disse trolig kommer fra andre kilder enn apotek. 

Men hvordan sikrer den legale europeiske legemiddelkjeden at falske slankemedisiner og andre falske medisiner ikke blir solgt fra grossister til apotek og fra apotek til kundene og pasientene? Svaret er et europeisk verifikasjonssystem som har vært på plass i hele forsyningskjeden siden 2019.

Kai Mjaanes er daglig leder i Nomvec, et ikke-kommersielt selskap som utvikler, drifter og vedlikeholder den norske databasen som er koblet på EUs verifikasjonssystem. Han er klar på at sakene som omhandler falske Ozempic er under etterforskning, og de ikke sitter på annen informasjon enn det som har dukket opp i media.

– Men det vi kan si med stor sikkerhet er at de falske legemidlene som har blitt forsøkt registrert inn i den legale kjeden, uten unntak har blitt avdekket av systemet. Dette viser tydelig at systemet virker slik det skal, sier Mjaanes til HealthTalk.

Unik kode  

– Hvordan stoppes falske legemidler?

– Siden 2019 har alle EU- og EØS-land implementert dette systemet. I hvert av disse landene, inkludert Norge, registrerer legemiddelprodusentene de reseptbelagte legemidlene de ønsker å selge.

Alle apotek og grossister er integrert i systemets mottakende ende. Hver individuelle legemiddelpakning blir verifisert ved hjelp av en unik kode. Dette sikrer at kun autentiske legemidler fra godkjente produsenter blir akseptert i systemet, forklarer Mjaanes.

– Blir det ofte funnet falske legemidler og finnes det statistikk på området?

– Siden vi startet, har det europeiske systemet identifisert noen få tilfeller av forfalskede legemidler som har blitt avverget. Men systemets funksjon kan sammenlignes med et innbruddsalarm i hjemmet ditt: Hovedmålet er ikke nødvendigvis å oppdage innbrudd, men å avskrekke potensielle inntrengere fra å prøve seg i utgangspunktet. Forfalskede legemidler er sjeldne i Europa, delvis takket være vårt robuste sikkerhetssystem som kompliserer introduksjonen av disse legemidlene i den offisielle forsyningskjeden, forklarer han.

– Hva tenker du om at det nå er falske slankemedisiner som blir oppdaget?

– Det er forventet at legemidler med høy etterspørsel og kostnad blir målet for forfalskning. Men slike tilfeller understreker effektiviteten av vårt system. Den nevnte forfalskningen ville blitt avverget ved norske apotek og hos våre grossister dersom den hadde nådd våre grenser, fastslår Mjaanes.

Powered by Labrador CMS