FLAGGET TIL TOPPS: Salget av det nye fedmelegemidlet Wegovy slår alle rekorder i USA og gjør at Novo Nordisk øker forventingene til salg og overskudd betydelig.

Novo spår rekord i salg og overskudd

Novo Nordisk øker kraftig forventningene til driftsresultatet og salg for 2023 etter rekordvekst i salget av det nye fedmelegemiddelet Wegovy.

Publisert Sist oppdatert

Novo Nordisk, som er verdensledende innen utvikling av diabeteslegemidler, har i de siste årene utvidet satsingen på fedmebehandling. Det har resultert i betydelig vekst i salget av deres fedmemedisiner, som nå bidrar til en stadig større andel av selskapets inntekter. Ettersom fedme er en viktig risikofaktor for type 2-diabetes, passer dette godt inn i selskapets kjernevirksomhet.

Slår alle rekorder

Selskapet øket nå kraftig salgsprognosene for 2023. Dette skyldes først og fremst salget av det nye fedmelegemiddelet Wegovy i første kvartal og høyere helårsforventninger i USA, sier Novo Nordisk i en uttalelse. I 2022 omsatte den danske legemiddelgiganten for 260 milliarder kroner, og fikk et overskudd på 81,5 milliarder. Det ligger nå an til at denne rekorden blir ettertrykkelig slått i år.

Novo forventer nå at salgsveksten i lokale valutaer for 2023 vil lande på mellom 24 % og 30 % og at veksten i driftsresultatet blir mellom 28 % og 34 %. Dette er en økning fra den tidligere forventningen som var 13 % og 19 % for begge disse tallene.

De økte forventningene skyldes delvis også høyere forventet salg i USA av diabeteslegemiddelet Ozempic, som er basert på samme virkestoffet som Wegovy - GLP-1 analogen semaglutid. Ozempic forskrives derfor også utenfor godkjent indikasjon (off-label) som et slankelegemiddel. Det er opp til legen å avgjøre dette. Men i Norge kan legen ikke skrive Ozempic på blå resept når legemidlet brukes ved overvekt.

Av disse to er det bare Wegovy som formelt er godkjent av EMA og Legemiddelverket for vektkontroll.

Nei til blå resept

I Norge sa Legemiddelverket i januar nei til å gi Wegovy blå resept. – Den er for dyr i forhold til den dokumenterte helseeffekten, mener Einar Andreassen, direktør for helseøkonomi i Legemiddelverket. Avslaget betyr at Wegovy foreløpig ikke blir den nye storselgeren for Novo Nordisk i Norge.

Sindre Lee-Ødegård, forsker og lege ved seksjon for preventiv kardiologi, OUS og programleder Fredrik Solvang

Torsdag var legemiddelbehandling av fedme tema for NRK Debatten.

– Den nye medisinen Wegovy er laget spesielt for fedme, og bør tilbys på blå resept til de med alvorlig fedme, sa professor Jøran Hjelmesæth. Han er ansatt ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Sykehuset i Vestfold. – Den nye medisinen er revolusjonerende, sier han men understreker at den kun må gis til personer med sykelig overvekt (BMI over 40, eller BMI over 35 med følgesykdommer).

Også Legemiddelverkets Einar Andreassen deltok i sendingen. – Vi har vurdert om Wegovy skal få blå resept, altså at fellesskapet skal betale for medisinen. Vi har vurdert at den ikke skal betales av fellesskapet. Effekten har ikke vært god nok målt opp mot pris, sa han. Medisinen kan være aktuell for 120.000 pasienter, det ville i så fall innebære 4 milliarder kroner i ekstra kostnader for staten, fortalte Andreassen.

Det foreligger foreløpig ikke data for Wegovy på harde endepunkt som kardiovaskulær sykdom og mortalitet. Nå venter Legemiddelverket på en ny studie fra Novo Nordisk som også ser på Wegovys effekt på hjerte- karsykdommer.

– Dersom det viser seg at det kan forebygge for eksempel hjerte- og karsykdom, så må vi vurdere blåreseptvedtaket på nytt, sa Andreassen under sendingen.

Novo Nordisk har også et annet legemiddel som er godkjent for behandling av fedme på markedet: Virkestoffet liraglutid som først ble godkjent i 2009 som diabetslegemidlet Victoza, ble i 2020 også markedsført som et vektreduserende legemiddel med navn Saxenda. Liraglutid er også en GLP-1 analog, og regulerer blant annet blodsukker, appetitt og matinntak.

Powered by Labrador CMS