Fagdirektør i FHI Kjetil Telle under pressekonferansen i Marmorhallen der et ekspertutvalg leverer en rapport om fastlegeordningen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fastleger bør slutte å skrive sykemelding for korttidsfravær i arbeidslivet, mener utvalg

Fastleger bør ikke lenger skrive sykmelding for folk som kun er borte fra jobben kortere tid, mener et ekspertutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget har vurdert hvordan man kan forbedre fastlegeordningen, som er under sterkt press. Én mulighet er at legene slutter å skrive sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet. I tillegg bør legene ikke bruke tid på å dokumentere fravær for syke elever. Fravær på videregående skole bør håndteres i utdanningssektoren, slår utvalget fast.Utvalget har vært ledet av Kjetil Telle, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Tirsdag overleverte han utvalgets rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Litt flere fastleger i vår

207.515 nordmenn står uten fastlege, viser de ferskeste tallene fra Helsedirektoratet. Det er om lag 10.000 færre enn i mars i år, som var toppunkt for fastlegemangel. Det er første gang på lang tid at antallet som står uten fastlege, går ned.

Regjeringen satte ned utvalget i august i fjor. Bakgrunnen var bekymring for at stadig flere nordmenn mangler fastlege. Og problemet med rekruttering vokste og vokste.

Et viktig budskap fra legene selv er at arbeidsbelastningen har blitt for tung. De mener de er pålagt for mange oppgaver. Arbeidsbyrden blir for tung, arbeidsuken blir for lang.

Lang liste med forslag

Telle og utvalget har vurdert flere sider for å lempe på ordningen. De har særlig vurdert organisering og finansiering, legevakt og kompetanse.

Noen av forslagene er:

* Høyere andel basistilskudd – altså hva legen får per pasient de har på sin liste

* Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering

* Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskaper

* At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres

* At fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren

* Slutte å utstede sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet

* Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlegetjenesten og ta legevakter

* Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene

* Flere ordinære plasser for leger som er i spesialisering etter fullført studie (LIS1-plasser).

* Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges

* Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn

* Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten

Powered by Labrador CMS