VANSKELIG: – Ulcerøs kolitt er en sykdom som er vanskelig å behandle, og som kan være spesielt utfordrende for barn og ungdom, på grunn av de uforutsigbare og ofte plagsomme symptomene som kan påvirke dem i en kritisk periode i deres utvikling, sier professor Maria Dubinsky, som er glad for interimdataene fra fase 2-studien SHINE-1.
VANSKELIG: – Ulcerøs kolitt er en sykdom som er vanskelig å behandle, og som kan være spesielt utfordrende for barn og ungdom, på grunn av de uforutsigbare og ofte plagsomme symptomene som kan påvirke dem i en kritisk periode i deres utvikling, sier professor Maria Dubinsky, som er glad for interimdataene fra fase 2-studien SHINE-1.

Eli Lilly med nye data på mirikizumab mot ulcerøs kolitt i både barn og voksne

Selskapet legger blant annet frem «first-in-class» interim fase 2-data på legemiddelet i pediatriske pasienter, og en ny analyse fra fase 3-programmet i voksne pasienter.

Publisert

Dataene ble presentert på Digestive Disease Week i Chicago fra 6-9. mai. Dete inkluderte blant annet en muntlig presentasjon av interimanalysen av fase 2-studien Shine-1, der den utprøvende IL23p 19-antagonisten mirikizumab evalueres som induksjonsterapi for pediatriske pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC).

Starter fase 3-studier på UC og Chrons i barn

På konferansen ble de første farmakokinetiske-, effekt- og sikkerhetsdataene i 26 pediatriske pasienter lagt frem, fra induksjon og ut uke 12 av studien. Data på alle de tre områdene var sammenlignbare med LUCENT-1-studien i voksne pasienter, og støtter ifølge selskapet opp under de planlagte fase 3-pediatristudiene på UC og Chrons sykdom, som starter opp senere i år. Lilly påpeker at dette er de første dataene på bruken av en IL23p 19-antagonist i pediatriske pasienter noensinne.

Maria Dubinsky er professor i pediatri og medisin, meddirektør ved Susan and Leonard Feinstein IBD Clinical Center, og divisjonssjef ved pediatrisk gastroenterologi og næring ved Icahn School of Medicine på sykehuset Mount Sinai. Hun sier følgende i en kommentar fra Eli Lilly.

– Ulcerøs kolitt er en sykdom som er vanskelig å behandle, og som kan være spesielt utfordrende for barn og ungdom, på grunn av de uforutsigbare og ofte plagsomme symptomene som kan påvirke dem i en kritisk periode i deres utvikling, sier Dubinsky.

Hun sier videre at studien gir oss de første dataene som viser potensialet til mirikizumab i pediatriske pasienter med UC, og at de stemmer godt med kliniske bevis som man har sett med mirikizumab i voksne.

Nye fase 3-funn for voksne pasienter

I den nye analysen av fase 3-studiene LUCEMT-1 og LUCENT-2, ble remisjon (tilbakegang) av viktige symptomer på UC, inkludert hyppighet av behov for tømming av tarmen (bowel urgency), assosisert med signfikant forbedring i IBDQ-totalscore blant voksne som ble behandlet med mirikizumab.

Blant de som ble behandlet med mirikizumab ved 12 og 52 uker, så var remisjon av hyppighet av behov for tømming av tarmen ansvarlig for 44,8 prosent og 32,5 prosent forbedring i IBDQ-totalscoren. Ifølge Lilly tyder funnene på at hyppighet av behov for tømming av tarm er et kritisk og uavhengig symptom som betydelig påvirker pasientenes livskvalitet.

– Lillys data på Digestive Disease Week støtter den sterke kliniske profilen til mirikizumab som en potensiell behandling for personer som lever med UC. Sammen understreker disse studiene Lilly tiltro til både potensiealet til mirikizumab som en behandling for ulcerøs kolitt, og tiltro til at vi kan levere nye behandlingsmuligheter for pasienter på det generelle gastroenterologiske området, sier Lotus Mallbris, direktør for global immunologisk utvikling i Eli Lilly, i en uttalelse.

Powered by Labrador CMS