EADV 2023:

EMOSJONELLE SÅR: – Ansikter med akne blir sett på som mindre attraktive, tillitsfulle, selvsikre, vellykkede, dominerende og glade, sier dr. Marek Jankowski.

Studie belyser sterke fordommer til akne hos voksne kvinner

Ny forskning kaster lys over den betydelige innflytelsen akne har på hvordan folk blir oppfattet i sosiale sammenhenger. Ansikter med akne blir sett på som mindre attraktive, tillitsfulle, selvsikre, vellykkede, dominerende og glade. Det er voksne kvinner med akne som opplever den sterkeste negative effekten.

Publisert Sist oppdatert

EADV, BERLIN (HealthTalk): Studien ble presentert på European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) torsdag. Forskerne undersøkte effekten forskjellige anatomiske former for akne har på naturlige blikkmønstre og sosial oppfatning. 

Voksenakne

Kviser i tenårene er ille nok. Men mange opplever også uren hud som godt voksne. Fenomener kalles voksenakne og regnes som kviser som oppstår etter 25-årsalderen. Akne hos voksne rammer ofte nedre del av kinn, hake og hals. Dette omtales som U-sone, til motsetning fra T-sone i tenårene. Voksne har større tendens til å danne dype betente dype kviser, og har mindre hudormer enn i tenårene. 

Forskerne observerte øyebevegelsene til 245 deltakere (gjennomsnittsalder: 31,5 år) som betraktet nøytrale og følelsesmessige ansikter av kvinner med både klar hud og klinisk relevante anatomiske varianter av akne. Kvinnene uttrykte følelsene 'glad', 'sint' og 'nøytral'. 

I tillegg ble en gruppe på 205 onlinedeltakere (gjennomsnittsalder: 35 år) bedt om å vurdere personlighetstrekkene til individene avbildet på bildene.

Undersøkelsen fant at ansikter med akne ble oppfattet som betydelig mindre attraktive, mindre pålitelige, mindre suksessrike, mindre selvsikre og mindre dominerende. 

Resultatene viste at voksenakne hos kvinner, konsentrert rundt 'U-sonen' (rundt kjevelinjen, munnen og haken), mottok de laveste skårene for attraktivitet og ble betraktet som mest visuelt forstyrrende. 

Glade ansikter til kvinner med voksenakne ble også vurdert som mindre glade enn ansikter med klar hud.

Den samme funnene ble gjort i den stor einternasjonal studie ALL-studien som står for "All Skins-All Colors-All Dermatoses". Mer enn 50.000 personer fra 20 land og alle fem kontinenter deltok. Det var franske doktor Marketa Saint Aroman som presenterte funnene. Blant menn og kvinner under 40 år fant studien følgende: 

Doktor Marketa Saint Aroman presenterte data fra ALL-studien.
  • 57,5 pst føler seg avvist av andre
  • 64 pst føler seg unngått
  • 51 pst føler at de blir sett på med avsky

Depresjon 

Dr. Marek Jankowski er hovedforfatteren av studien. Han er assisterende professor i dermatologi ved Nicolaus Copernicus-universitetet i Toruń i Polen og administrerende redaktør i Advances in Dermatology and Allergology.

– Med over et tiår med erfaring på feltet, har jeg konsekvent sett at voksenakne hos kvinner fører til flere sosiale utfordringer sammenlignet med ungdomsakne. Funnene bekrefter derfor dette. Imidlertid var det virkelig overraskende at bilder som viser generalisert akne, som dekker et større område med flere lesjoner, mottok mer positive vurderinger enn bilder som viser voksenakne hos kvinner som oppstår i 'U-sone', sier han. 

I løpet av det siste tiåret har det vært en 10 % økning i voksenakne over hele verden, som ofte kommer på kjevelinjen og haken, men som kan dukke opp på hvilken som helst del av ansiktet. Genetikk representerer den mest fremtredende risikofaktoren, men andre andre faktorer som stress, hormoner og kosthold kan øke risikoen for å utvikle akne. 

Hos voksne er denne tilstanden kjent for å ha alvorlige konsekvenser, inkludert psykologisk effekt, lav selvfølelse, sosial isolasjon og depresjon, forteller Jankowski. 

Ikke bare behandle aknen

Tidligere studier har vist at når folk oppfatter fysiske trekk negativt, kan det skape sosiale problemer som ensomhet, stress og til og med dårlig helse. Hvordan man ser ut kan også påvirke sjansene for å få jobb og avgjøre om man blir ansatt. Studier har dessuten vist at akne påvirker selvfølelsen, og hos noen fører dette til depresjon. 

Dr. Jankowski fremhever hvor viktige funnene i studien er, og sier: - Vi må fokusere mer på å gjøre hverdagen bedre for pasientene, ikke bare å behandle selve aknen. Per nå er ikke dette et mål med aknebehandling, siden dagens retningslinjer anbefaler spesifikke behandlinger basert på antall kviser, ikke hvor de er. Det er kanskje ikke overraskende at alvorligheten av aknen ikke alltid sammenfaller med pasientene livskvalitet. Resultatene viser klart den følelsesmessige og psykologiske tyngden akne kan ha, legger han til

Powered by Labrador CMS