POTENISIELT BANEBRYTENDE: – Celleterapi har potensial som virkelig sykdosmodifiserende behandlinger for personer som lever med alvorlige kroniske sykdommer, sier Jacob Sten Petersen, direktør for celleterapeutisk forskning og utvikling i Novo Nordisk.

Novo Nordisk-studie på celleterapi mot avansert hjertesvikt

Sammen med japanske Heartseed har den danske legemiddelgiganten dosert første pasient i en klinisk fase ½-studie med HS-001, en potensiell celleterapi som skal gjenopprette hjertefunksjon hos personer med avansert hjertesvikt.

Publisert

Hjertesvikt er en kronisk, progressiv tilstand der hjertemuskelen ikke klarer å pumpe nok blod for å møte kroppens behov for blod og oksygen. Tilstanden fører til jevnlige sykehusinnleggelser, og mer enn halvparten av personer som diagnostiseres med hjertesvikt dør innen fem år. Tilstanden påvirker mer enn 65 millioner mennesker globalt, og forårsakes vanligvis av hjertetilstander som iskemisk hjertesykdom, kardomyopati eller høyt blodtrykk. Dagens eksisterende terapier kan bremse, men ikke stoppe sykdomsprogresjonen, og tall for morbididtet og mortalitet er fortsatt høye.

Slik fungerer den

Den utprøvende celleterapien, HS-001, består av klynger av purifiserte hjertemuskelceller (cardiomyocyte spheroids). Disse stammer fra induserte pluripotente stamceller (iPCS-er), som er designet for å gjenopprette hjertemuskel og funksjon i pasienter med avansert hjertesvikt.

Keiichi Fukuda, administrerende direktør i Heartseed, er utdannet kardiolog, og sier i en uttalelse at han i mange år har jobbet for å forske frem hjertegjenopprettende medisiner for å behandle pasienter med hjertesvikt, der hjertefunksjonen har forverret seg til et punkt der pasientene ikke lenger kan leve sine daglige liv.

– For å oppnå dette målet, etablerte vi Heartseed, og vi har fortsatt vår utvikling med pasientsikkerhet- og fordeler som vår øverste prioritet. Vi er glade for å kunne annonsere at den første transplantasjonen av HS-001 har blitt utført med suksess. Dette er et stort første steg på veien mot å etablere en helt ny behandling som jeg lenge har drømt om. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette prosjektet, sier Fukuda i en uttalelse fra Novo Nordisk.

– Stort potensial mot kroniske sykdommer

Jacob Sten Petersen, direktør for celleterapeutisk forskning og utvikling i Novo Nordisk, sier i en kommentar at celleterapi har potensial som virkelig sykdosmodifiserende behandlinger for personer som lever med alvorlige kroniske sykdommer.

– Vi er svært glad for at våre partnere i Heartseed har begynt klinisk utprøvning av denne innovative tilnærmingen til å behandle hjertesvikt. Vi har som mål å bygge på Heartseeds banebrytende arbeid i Japan, og vi håper å kunne bringe en trandormativ behandling til personer som lever med hjertesvikt i hele verden, sier han.

Powered by Labrador CMS