ESMO 2023:

Brystkreft: Dette var de viktigste studiene på ESMO-kongressen

De siste årene har brystkreftfeltet utviklet seg fra å tilby få medikamenter til å ha et stort arsenal av behandlinger, forteller overlege og professor Bjørn Naume

Publisert Sist oppdatert

Dette er noen av ESMO studiene som Naume trekker frem: 

De to immunterapi-rivalene pembrolizumab med KEYNOTE-756 og nivolumab CheckMate 7FL-studien leverte gode data på behandling av kvinner som har høyrisiko hormonreseptor-positiv brystkreft i tidlig fase, det vil si før operasjon - såkalt neodajuvant situasjon. Her har forskerne brukt immunterapi på toppen av standard neoadjuvant behandling med cellegift, og på ESMO kom de de første dataene. 

De viser at pasientene som får immunterapi på toppen av cellegift har større grad av komplett respons etter operasjon - at det ikke er noe mer kreft tilbake. – Det er et viktig fremskritt og lovende at man finner undergrupper av de ER-positiv/HER2-negative som kan ha nytte av immunterapi i kombinasjon med kjemoterapi, sier Naume. Men studiene har ikke modne overlevelsesdata og det trenger vi selvfølgelig når vi skal ser på eventuelle nytteeffekter for pasientene våre.

MonarchE

Han snakker også om adjuvant behandling med CDK 4/6 hemmeren abemaciclib i monarchE-studien. I likhet med studiene med de to immunterapiene retter studien seg mot pasienter med HR+, HER2-negative brystkreft. På ESMO kom det 5-årsdata og Naume forteller at dataene bare sterkere og sterkere etterhvert som årene går. – Det blir større forskjeller mellom de som fikk behandling abmaciclib og de som kun fikk endokrin behandling. Behandlingen fikk nei i Beslutningsforum tidligere i år, men vil trolig komme til ny vurdering snart. Naume sier at dette er en behandling som er ønsket: – Studien forsterker grunnlaget for en slik behandling og jeg håper og tror det bør komme inn som en del av det vi kan tilby pasientene i det offentlige helsesystemet, sier han. 

Så er det den målrettede cellegiften dapotemab deruxtecan som nådde sitt primære endepunkt, med signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS) versus forskerens valg av kjemoterapi. Mer konkret: Datopotamab deruxtecan reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 37%. Studien heter TROPION-Breast-01 og median progresjonsfri overlevelse var 6,9 måneder i pasienter som ble behandlet med datopotamab deruxtecan og 4,9 måneder for de som ble behandlet med kjemoterapi, forteller Naume.

Du kan lese en egen sak der vi intervjuet Naume om TROPION-Breast-01 studien her: 

Til slutt snakker Naume om Begoniastudien som tester den målrettede cellegiften dapotemab deruxtecan sammen med immunterapien durvalumab. 

– Foreløpig er dette bare en enarmet studie, men den viste en responsrate på oppsiktsvekkende 79 prosent, og slike resultater ser vi ikke med vanlig cellegift. Det var også en overlevelse på om lag 14 måneder som heller ikke kan sammenliknes med noe annet. Det er veldig bra. Så får vi håpe at det er mulig å få slike data i en fremtidig randomisert studie, sier Naume. Han tror vi i fremtiden vil se flere studier med kombinasjonen immunterapi målrettet cellegift. 

To fase 3 studier holder nå på å teste dapotemamb deruxtecan på trippel negativ brystkreft. 

Powered by Labrador CMS