PODCAST: 

I ukens podcast snakker journalist Lars Brock Nilsen og redaktør Hans Anderssen om viktige vedtak i Beslutningsforum

Beslutningsforum-ja i omstridt brystkreftsak og fedmerapport med skremmende utsikter

Etter tre avslag ble brystkreftlegemidlet Trodelvy godkjent i Beslutningsforum på mandag. Vi forteller hvorfor det ble ja denne gangen. Vi snakker også om en fedmerapport som slår fast at overvekt og fedme koster Norge 238 milliarder kroner hvert år.

Publisert Sist oppdatert

Mandag hadde Beslutningsforum sitt junimøte, og tre viktige saker stod på agendaen:

  • Det ble tommelen opp på det fjerde forsøket ja til brystkreftlegemidlet Trodelvy. Beslutningsforum og legemiddelselskapet Gilead fant endelig tonen på oppløpssiden.
  • En kombinasjonsbehandling med immunterapi fikk nei til behandling av nydiagnostiserte pas med lungehinnekreft i. I Norge blir kostnadsgapet mot generiske kjemoterapier en reelt begrensende faktor for at disse pas skal kunne behandles med nye, effektive legemidler.
  • Beslutningsforum godkjente genterapien Libmeldy for den sjeldne sykdommen metakromatisk leukodystrofi (MLD). Listeprisen er 30 millioner kroner men det har for første gang vært gjennomført felles nordiske prisforhandlinger – der Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island forhandlet med produsenten Orchard Therapeutics.

Menon Economics har laget en fedmerapport for Novo Nordisk. Den slår fast:

  • Om lag 6 av 10 nordmenn har overvekt eller fedme

  • Totalt kostet dette Norge 238 milliarder kroner i 2022

  • Fedmeepidemien kostet 94 000 kvalitetsjusterte leveår (QALY) i 2022

  • Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) ville vært mer enn 2 prosent høyere i fravær av overvekt og fedme

  • Åtte prosent av ressursbruken i helsevesenet kan knyttes til overvekt og fedme

Disse kostnadene deles inn i tre kategorier: Helsetjenestekostnader (36 milliarder kroner), produksjonstap (70 milliarder kroner) og den desidert største kategorien, som er sykdomsbyrde (132)

Det viser at overvekt og fedme nesten er på nivå med muskel- og skjelettlidelser (255 milliarder kroner), og nesten på nivå med de årlige samfunnskostnadene knyttet til kreft (264 milliarder kroner).

Powered by Labrador CMS