FORSKNINGSMIDLER: Overlege Jon Amund Kyte og OUS-kolleger har fått åtte millioner kroner til forskning på persontilpasset immunterapi mot brystkreft. Her avbildet med OUS-kollega Andreas Røssevold på SABCS 2022.

8 millioner kroner til forskning fra OUS på persontilpasset immunterapi mot brystkreft

Immunterapi er kun aktuelt for 1 av 10 brystkreftpasienter med spredning. Et studieprosjekt fra OUS, som har undersøkt om en spesiell cellegift kan gi flere nytte av immunterapi, har nå fått midler fra Kreftforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet har nå fått åtte millioner kroner gjennom Kreftforeningens årlige storutdeling av midler til norsk kreftforskning, som foreningen annonserte mandag. I år har det totalt blitt delt ut 220 millioner kroner, og dette er Kreftforeningens desidert størst tildeling noensinne. 

Utdelingen skjer hver høst, og til nå har Kreftforeningen delt ut nærmere syv milliarder kroner totalt til ulike kreftforskningsprosjekt. Det er 28 prosjekter som i år deler på potten på 220 millioner kroner. 138 søknader ble sendt inn til Kreftforeningen. 

Slik gjøres forskningen:

Det er lenge siden immunterapi ble et velkjent begrep innen kreftbehandling, og immunterapi med sjekkpunkthemmere har bidratt til forlenget overlevelse for kreftpasienter som tidligere hadde begrensede alternativer. Denne typen behandling virker ved å fjerne «bremsene» til immunforsvaret, slik at det kan virke effektivt mot kreftsykdommen. 

Virker ikke like godt

Dessverre er det ikke alle kreftformer som immunterapi i dag virker godt mot. Brystkreft er en av disse. Årsaken er at immunforsvaret i liten grad er aktivert før behandling av sykdommen starter opp. I dag er det derfor kun én av ti brystkreftpasienter med spredning som er aktuelle for behandling med immunterapi. 

Overlege Jon Amund Kyte og kolleger ved Oslo universitetssykehus undersøker gjennom to kliniske studier, ALICE og ICON, om flere brystkreftpasienter kan få nytte av immunterapi. Dette har de gjort ved å kombinere immunterapi-behandling med en type cellegfit som kan ha såkalte immunaktiverende egenskaper. 

Lovende for trippelnegativ brystkreft

HealthTalk skrev om den nevnte ALICE-studien da vi dekket San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) i desember 2022. Denne fase 2-studien viste lovende effekt av behandlingskombinasjonen atezolizumab (Tecentriq) og såkalt imuunogenisk kjemoterpi i pasienter med den hissige diagnosen trippelnegativ brystkreft med spredning.

– Studien viser at den nye kombinasjonsbehandlingen øker behandlingseffekten markant, slik at pasientene lever lenger når de får immunterapi sammen med immunstimulerende cellegift, sa Kyte til HealthTalk den gangen. 

ALICE-studien er forskerinitiert og har mottatt støtte i form av gratis legemiddel og et finansieringsbidrag fra Roche samt prosjektbevilgninger fra Kreftforeningen, Brystkreftforeningen og Helse Sør-Øst.

Fase 2b-studien ICON evaluerte på sin side kombinasjonen av immunterapiene ipilimumab (Yervoy) og nivolumab (Opdivo) med immunogenisk kjemoterapi i pasienter med metastatisk, hormonreseptor-positiv brystkreft. Denne studien viste ingen behandlingsgevinst ved hormonreseptor-positiv brystkreft, men det ble observert effekt hos enkeltpasienter. 

Det har ikke lyktes HealthTalk å få en kommentar fra Jon Amund Kyte om utdelingen, men vi kommer eventuelt tilbake med kommentarer senere.

Powered by Labrador CMS