Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb

BMS offentliggjør nye myelomatosedata på Abecma

Bristol Myers Squibb går ut med randomiserte data på sin CAR-T behandling Abecma (idecabtagene vicleucel) mot myelomatose.

Publisert Sist oppdatert

Engangsbehandlingen som har en listepris på om lag 4 millioner kroner er foreløpig ikke i bruk på norske sykehus. Legemiddelverket holder nå på å metodevurdere legemidlet, men det er ikke kjent når Besutningsforum skal vedta om behandlingen skal innføres i Norge.

Detaljerte data fra studien med navnet KarMMa-3, ble fredag publisert i New England Journal of Medicine og ble samme dagv presentert på legemiddelkonferansen EBMT-EHA. Studien markerer viktig milepæl siden dette er den første randomiserte studien for en CAR-T-terapi ved myelomatose.

Abecma forlenget signifikant progresjonsfri overlevelse og forbedret respons sammenlignet med standardregimer hos pasienter med trippelklasseeksponerte residiverende og refraktært myelomatose som tidligere hadde fått fått to til fire behandlingsregimer. Mer konkret reduserte Abecma risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 51 prosent sammenlignet med standardbehandkingen hos myelomatosepasienter som har prøvd to til fire tidligere behandlingslinjer. Pasientene i Abecma-armen hadde median 13,3 måneder uten sykdomsprogresjon, mot 4,4 måneder i kontrollgruppen. Totalt 386 pasienter gjennomgikk randomisering: 254 til Abecma og 132 til et standardregime. Bivirkningene til Abecma var i samsvar med tidligere studier.

CAR-T celleterapi er en relativt ny type immunterapi. Det betyr at en bestemt type immunceller, T-celler, høstes fra en pasients blod og sendes til et laboratorium. Der forsynes T-cellene med et nytt gen som spesifikt angriper et molekyl, «kimerisk antigenreseptor», CAR, som sitter på kreftcellene. Når T-celler føres tilbake i kroppen er de aggressive og angriper kreftceller omtrent som målstyrte roboter.

ABECMA er godkjent i Europa til å behandle voksne med myelomatose når kreften har kommet tilbake og ikke har respondert på tidligere behandlinger. Pasienten må ha mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende legemiddel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff.

Abecma konkurrerer med Jansens CAR-T Carvykti.

Powered by Labrador CMS